Aanpak boomwortels Nieuwehaven

In de Nieuwehaven staan 21 platanen in betonnen bakken. De wortels groeien echter onder en soms door de bakken heen en veroorzaken zeer forse opdruk van de omliggende bestrating. Dit gebeurt met name bij de aangrenzende parkeerplaatsen en de stoep.

In de afgelopen jaren zijn regelmatig plaatselijk de wortels gekapt en de weg opnieuw bestraat. Het is echter een structureel probleem. Ondanks regelmatig herstel ontstaat er steeds weer struikelgevaar door groei van de boomwortels en de bestrating die omhoog gedrukt wordt en los gaat liggen. Dit wordt met name veroorzaakt door de hoge grondwaterstand, waardoor de wortels horizontaal/omhoog groeien.

Sommige wortels zijn ontzettend dik. Deze kunnen we niet verwijderen, omdat dan de stabiliteit van de bomen in gevaar brengt. Bekijk de pagina over wortelopdruk aan de Nieuwehaven voor meer informatie over dit probleem.

Foto van de Nieuwehaven met de platanen die in betonnen bakken staan.

Waar is het?

De platanen staan aan de Nieuwhaven. De worteldruk wordt aan één kant van de straat ervaren, bij de even huisnummers. Aan de andere kant van de straat minder, omdat daar geen bomen staan en de wortels niet zo ver komen.

Wat zijn de werkzaamheden?

Stedin gaat de oude gasleidingen vervangen, onder andere in de Nieuwehaven. Ook elektrakabels worden in de Nieuwehaven vervangen en er worden glasvezelleidingen aangelegd. De gemeente gaat tegelijkertijd een aantal oude rioolleidingen vervangen. Ook bekijken we meteen inrichtingsverbeteringen.
Dit betekent dat de Nieuwehaven van gevel tot gevel op de schop gaat. Al met al betekent het een flinke uitbreiding van de projectomvang.

Wat is de laatste stand van zaken?

De Initiatiefgroep Omwonenden en de werkgroep Bomen Nieuwehaven zijn er positief over om samen met de gemeente op te trekken. De komende tijd gaan we kijken hoe we die samenwerking precies gaan doen. Ons doel is om samen met bewoners en ondernemers een mooie Nieuwehaven te maken, zonder overlast door wortelopdruk.

Wat is de planning?

Eind november 2019 werd duidelijk dat Stedin voor 2025 definitief de oude gasleidingen wil vervangen in de Goudse binnenstad. Op sommige plekken voor 2021, waaronder de Nieuwehaven.

Hoe kan ik meedenken?

Het probleem van de wortelopdruk wilde de gemeente graag samen met de betrokkenen oplossen en is daarmee ver gekomen. Aanwonenden deden mee aan een werkgroep die over een oplossing nadacht. Niet-aanwonenden werden geïnformeerd. Dat leidde tot het ontstaan van een Initiatiefgroep Omwonenden met zorg om de bomen en een extra informatiebijeenkomst.

Nu het project wordt uitgebreid is de gemeente verplicht om een nieuw onderzoek uit te voeren over de toekomst van de bomen. De onderzoeksopdracht stelt zij samen met vertegenwoordigers van de werkgroep en de initiatiefgroep.

Waar kan ik vragen stellen over dit project?

Als u vragen heeft of iets wilt melden, bel dan de gemeente Gouda via 14 0182. U kunt ook e-mailen naar gemeente@gouda.nl.