Aanpak boomwortels Nieuwehaven

In de Nieuwehaven staan 21 platanen in betonnen bakken. De wortels groeien echter onder en soms door de bakken heen en veroorzaken zeer forse opdruk van de omliggende bestrating. Dit gebeurt met name bij de aangrenzende parkeerplaatsen en de stoep.

In de afgelopen jaren zijn regelmatig plaatselijk de wortels gekapt en de weg opnieuw bestraat. Het is echter een structureel probleem. Ondanks regelmatig herstel ontstaat er steeds weer struikelgevaar door groei van de boomwortels en de bestrating die omhoog gedrukt wordt en los gaat liggen. Dit wordt met name veroorzaakt door de hoge grondwaterstand, waardoor de wortels horizontaal/omhoog groeien.

Sommige wortels zijn ontzettend dik. Deze kunnen we niet verwijderen, omdat dan de stabiliteit van de bomen in gevaar brengt.

Foto van de Nieuwehaven met de platanen die in betonnen bakken staan.

Waar is het?

De platanen staan aan de Nieuwhaven. De worteldruk wordt vooral aan 1 kant van de straat ervaren, bij de even huisnummers. Aan de andere kant van de straat minder, omdat daar geen bomen staan en de wortels niet zo ver komen.

Wat zijn de werkzaamheden?

Stedin gaat de oude gasleidingen vervangen, onder andere in de Nieuwehaven. Ook elektrakabels worden in de Nieuwehaven vervangen en er worden glasvezelleidingen aangelegd. De gemeente gaat tegelijkertijd een aantal oude rioolleidingen vervangen. Ook bekijken we meteen inrichtingsverbeteringen. Dit betekent dat de Nieuwehaven van gevel tot gevel op de schop gaat. Al met al betekent het een flinke uitbreiding van de projectomvang.

Wat is de laatste stand van zaken?

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om 7 platanen te laten staan. De andere platanen worden verwijderd. Daarvoor komen nieuwe bomen terug en een nieuwe inrichting van de straat na de grondwerkzaamheden. Een werkgroep heeft een ontwerp op hoofdlijnen gemaakt. Het college van burgemeester en wethouders heeft op dinsdag 7 december 2021 ingestemd met het voorlopig ontwerp.

Er was eind november de mogelijkheid te reageren op het ontwerp via de pagina Reageren ontwerp Nieuwehaven. De reacties zijn als pdf te downloaden vanaf die pagina.

Wat is de planning?

Eind november 2019 werd duidelijk dat Stedin voor 2025 definitief de oude gasleidingen wil vervangen in de Goudse binnenstad. Op sommige plekken voor ruim voor 2025, waaronder de Nieuwehaven.

De gemeente verwacht in 2023 met de uitvoering te kunnen beginnen. In 2022 wordt Gouda 750 jaar gevierd (14 april – 17 september). In deze periode worden geen werkzaamheden in de binnenstad uitgevoerd.

Waar kan ik vragen stellen over dit project?

Als u vragen heeft of iets wilt melden, bel dan de gemeente Gouda via 14 0182. U kunt ook e-mailen naar gemeente@gouda.nl.