Schoolzones Plaswijckweg en Ridder van Catsweg

In de omgeving van de Plaswijckweg en de Ridder van Catsweg zijn verschillende basisscholen. Deze drukke straten zorgen voor onveilige verkeerssituaties. Daarom veranderen we de inrichting van de Plaswijckweg en de Ridder van Catsweg ter hoogte van de scholen

Waar is het?

We leggen schoolzones aan op de Plaswijckweg en de Ridder van Catsweg ter hoogte van de volgende scholen:

  • Plaswijckschool en de Cirkel
  • Het Groene Eiland (vroeger het Vlot)
  • De Ridderslag en de Carrousel

Wat zijn de werkzaamheden?

Op de Plaswijckweg en de Ridder van Catsweg mag je nu nog 50 km/uur rijden. In de schoolzones wordt de weg ingericht als een straat waar je 30 km/uur mag rijden en auto’s te gast zijn. De schoolzones krijgen rood asfalt. In het midden van de straat komt een middengeleider.

Verder maken we de schoolzones volgens de Goudse ‘basisinrichting schoolzones’.

Bekijk het ontwerp van de schoolzone Plaswijckschool en de Cirkel. (PDF)

Bekijk het ontwerp van de schoolzone het Groene Eiland. (PDF)

Bekijk het ontwerp van de schoolzone Ridderslag en de Carrousel. (PDF)

Kunt u een pdf-bestand niet lezen? Bel dan telefoonnummer 14 0182 of stuur een e-mail naar gemeente@gouda.nl.

Wat is de laatste stand van zaken?

28 september 2022 is de definitieve opdracht gegeven aan de aannemer ‘Van Ooien’ uit Gouda. Voor de kerst zijn de werkzaamheden gestart bij de school het Groene Eiland. Door onvoorziene omstandigheden zijn de werkzaamheden uitgebreid waardoor deze ook iets langer duren. Op 20 januari is het werk weer gestart. Tijdens de werkzaamheden zijn er omleidingen zodat de wijk bereikbaar blijft.

Wat is de planning?

Voor de schoollocatie het Groene Eiland duren de werkzaamheden tot begin maart. Daarna worden de werkzaamheden bij de Plaswijckschool en de Cirkel gestart. Kort na de start bij de Plaswijckschool beginnen de werkzaamheden bij de Ridderslag en de Carrousel. Die werkzaamheden worden dus veel tegelijkertijd gedaan. We verwachten dat de aanleg van de schoolzones midden juni klaar is.

Waar kan ik vragen stellen over dit project?

Als u vragen heeft of iets wilt melden, bel dan de gemeente Gouda via 14 0182. U kunt ook e-mailen naar gemeente@gouda.nl.