Schoolzones Plaswijckweg en Ridder van Catsweg

In de omgeving van de Plaswijckweg en de Ridder van Catsweg zijn verschillende basisscholen. Deze drukke straten zorgen voor onveilige verkeerssituaties. Daarom hebben we de inrichting van de Plaswijckweg en de Ridder van Catsweg ter hoogte van de scholen veranderd.

Waar is het?

We hebben schoolzones aangelegd op de Plaswijckweg en de Ridder van Catsweg ter hoogte van de volgende scholen:

  • Plaswijckschool en de Cirkel
  • Het Groene Eiland (vroeger het Vlot)
  • De Ridderslag en de Carrousel

Wat zijn de werkzaamheden?

Op de Plaswijckweg en de Ridder van Catsweg mag u 50 kilometer per uur rijden. In de schoolzones is de weg ingericht als een straat waar u 30 kilometer per uur mag rijden en auto’s te gast zijn. De schoolzones hebben rood asfalt. In het midden van de straat ligt een middengeleider.

Verder maken we de schoolzones volgens de Goudse ‘basisinrichting schoolzones’.

Bekijk het ontwerp van de schoolzone Plaswijckschool en de Cirkel. (PDF)

Bekijk het ontwerp van de schoolzone het Groene Eiland. (PDF)

Bekijk het ontwerp van de schoolzone Ridderslag en de Carrousel. (PDF)

Kunt u een pdf-bestand niet lezen? Bel dan telefoonnummer 14 0182 of stuur een e-mail naar gemeente@gouda.nl.

Wat is de laatste stand van zaken?

De werkzaamheden zijn klaar.

Waar kan ik vragen stellen over dit project?

Als u vragen heeft of iets wilt melden, bel dan de gemeente Gouda via 14 0182. U kunt ook e-mailen naar gemeente@gouda.nl.