Schoolzones Plaswijckweg en Ridder van Catsweg

In de omgeving van de Plaswijckweg en de Ridder van Catsweg zijn verschillende basisscholen. Deze drukke straten zorgen voor onveilige verkeerssituaties. Daarom veranderen we de inrichting van de Plaswijckweg en de Ridder van Catsweg ter hoogte van de scholen

Waar is het?

We leggen schoolzones aan op de Plaswijckweg en de Ridder van Catsweg ter hoogte van de volgende scholen:

  • Plaswijckschool en de Cirkel
  • Het Vlot
  • De Ridderslag en de Carrousel

Wat zijn de werkzaamheden?

Op de Plaswijckweg en de Ridder van Catsweg mag je nu nog 50 km/uur rijden. In de schoolzones wordt de weg ingericht als een straat waar je 30 km/uur mag rijden en auto’s te gast zijn. De schoolzones krijgen rood asfalt. In het midden van de straat komt een bolle middengeleider. Aan de zijkanten krijgt de straat een klinkerstrook.

Verder maken we de schoolzones volgens de Goudse ‘basisinrichting schoolzones’.

Wat is de laatste stand van zaken?

28 september 2022 is de definitieve opdracht gegeven aan de aannemer van het werk ‘Van Ooien’, deze gaan het werk uitvoeren. Hiermee is ook een startgesprek gehouden en is de planning voor de uitvoering besproken.

Hoe kan ik meedenken?

Elke schoolzone ontwerpen we in overleg met de school, want de leraren weten het beste waar de situatie gevaarlijk is.

Wat is de planning?

De uitvoering begint op 21 november 2022.

Waar kan ik vragen stellen over dit project?

Als u vragen heeft of iets wilt melden, bel dan de gemeente Gouda via 14 0182. U kunt ook e-mailen naar gemeente@gouda.nl.