Schoolzones Plaswijckweg en Ridder van Catsweg

In de omgeving van de Plaswijckweg en de Ridder van Catsweg zijn verschillende basisscholen. Deze drukke straten zorgen voor onveilige verkeerssituaties. Daarom veranderen we de inrichting van de Plaswijckweg en de Ridder van Catsweg ter hoogte van de scholen

Waar is het?

We leggen schoolzones aan op de Plaswijckweg en de Ridder van Catsweg ter hoogte van de volgende scholen:

  • Plaswijckschool en de Cirkel
  • Het Vlot
  • De Ridderslag en de Carrousel

Wat zijn de werkzaamheden?

Op de Plaswijckweg en de Ridder van Catsweg mag je nu nog 50 km/uur rijden. In de schoolzones wordt de weg ingericht als een straat waar je 30 km/uur mag rijden en auto’s te gast zijn. De schoolzones krijgen rood asfalt. In het midden van de straat komt een bolle middengeleider. Aan de zijkanten krijgt de straat een klinkerstrook.

Verder maken we de schoolzones volgens de Goudse ‘basisinrichting schoolzones’.

Wat is de laatste stand van zaken?

Er is een ontwerp gemaakt voor de schoolzone bij de Plaswijckschool en de Cirkel (zie afbeelding). Op dit moment zijn we bezig met de laatste kleine aanpassingen aan het ontwerp. Daarna wordt het uitgevoerd.

Tekening waarop je ziet waar de regenboogpaaltjes, de markeringen op de weg en de waarschuwingsborden komen. Ook zie je rood asfalt en een bolle middengeleider op de weg bij de scholen.

Als de schoolzone bij de Plaswijckschool en de Cirkel wordt aangelegd, gaan we een ontwerp maken voor de schoolzones bij Het Vlot, de Ridderslag en de Carrousel.

Hoe kan ik meedenken?

Elke schoolzone ontwerpen we in overleg met de school, want de leraren weten het beste waar de situatie gevaarlijk is.

Wat is de planning?

De schoolzones worden in 2022 aangelegd.

Waar kan ik vragen stellen over dit project?

Als u vragen heeft of iets wilt melden, bel dan de gemeente Gouda via 14 0182. U kunt ook e-mailen naar gemeente@gouda.nl.