Aanleg park Kadenbuurt

De oude locatie van schoolgebouw De Ark maakt plaats voor een park. Met het park willen we de dichtbebouwde Kadenbuurt groener maken, zodat het een aantrekkelijke ontmoetingsplaats wordt voor de bewoners. Daarnaast gaat het park de opwarming van de stad tegen. Steen en beton nemen warmte op en stralen dit weer uit. Groen zorgt voor verkoeling. Het park zorgt er ook voor dat het water bij veel regen makkelijker weg kan en niet op straat blijft liggen. We gaan het park uitbreiden richting de Schouwburg en rondom buurthuis De Kade.

Waar is het?

Het gaat om het gebied waar eerst school De Ark stond en rondom buurthuis De Kade.

Een tekening van het gebied waar eerst de school De Ark stond. U ziet tekeningen van bomen en gras en buurthuis De Kade, de Jan Luykenstraat en Eerste Hieronymus van Alphenstraat.
Een tekening van het gebied. Een 1e ontwerp laat de gemeente maken door een ontwerpbureau.

Wat zijn de werkzaamheden?

We slopen het schoolgebouw De Ark. Daar komt een park.

Wat is de laatste stand van zaken?

We breken de school in de 1e maanden van 2023 af. Op dit moment is een ontwerpbureau bezig met een onderzoek naar hoe het park er misschien uit komt te zien. Zodra deze klaar is, presenteert de gemeente het resultaat aan de buurt.

Hoe kan ik meedenken?

Tijdens en na de presentatie krijgen bewoners en andere belanghebbenden de mogelijkheid op- of aanmerkingen te doen. Als de mogelijkheid er is, dan gebruikt de gemeente de ideeën in een definitief ontwerp. Met dit definitieve ontwerp zoeken we een aannemer om het park aan te leggen.

Wat is de planning?

  • Januari, februari, maart 2023: sloop schoolgebouw
  • April, mei, juni 2023: presentatie mogelijk ontwerp van het park
  • Juli, augustus, september 2023: definitief maken ontwerp en aannemer kiezen
  • Oktober, november, december 2023: aanleg en oplevering park

Waar kan ik vragen stellen over dit project?

Als u vragen heeft over dit project, bel dan de gemeente Gouda via telefoonnummer 14 0182. U kunt ook e-mailen naar gemeente@gouda.nl.