Melding calamiteit organisatie jeugdhulp

Bij calamiteiten (noodsituaties) meld u als jeugdhulpaanbieder, gecertificeerde instelling of Veilig Thuis-organisatie meldt een calamiteit (noodsituatie) op het gebied van Jeugd op 2 plekken: bij de inspectiedienst en bij de gemeente Gouda.

Meld een calamiteit of geweld binnen 3 werkdagen bij de Inspectie Jeugdzorg. De Inspectie Jeugdzorg vraagt u waarschijnlijk om een intern onderzoek te doen aan de hand van handvatten voor onderzoek die de inspectie heeft opgesteld in de ‘Leidraad meldingen jeugd’

Meld de calamiteit ook direct telefonisch bij het piket calamiteiten jeugd van de gemeente Gouda via telefoonnummer 14 0182. Het piket bekijkt welke vervolgstappen eventueel genomen worden. De piketnummers van de andere regiogemeenten die deel uitmaken van het Netwerk Sociaal Domein Midden-Holland (NSDMH) staan vermeld op de website van het NSDMH.