Melding jeugdhulp

De gemeente is verantwoordelijk voor het organiseren van verschillende vormen van hulp, zorg en ondersteuning aan kinderen, jongeren en hun ouders/opvoeders. Denk bijvoorbeeld aan op tijd problemen voorkomen of verminderen, de (geestelijke) gezondheidszorg of begeleiding en zorg voor jongeren met een beperking. De jeugdhulp bestaat uit verschillende vormen van zorg, zoals begeleiding, behandeling of (kortdurend) verblijf.

Soms heeft uw (pleeg)kind problemen. Of u maakt zich zorgen om uw (pleeg)kind en heeft daar hulp bij nodig. Komt u er zelf niet uit en lukt het niet met hulp van familie, buren of vrienden? Dan kunt u als ouder/opvoeder een melding voor jeugdhulp bij de gemeente doen. Ook kunnen jongeren, die hulp nodig hebben, zelf een melding voor jeugdhulp doen.

Bij de gemeente werken mensen die gespecialiseerd zijn op het gebied van jeugdhulp. De jeugdconsulent bekijkt samen met u en andere betrokkenen of en welke hulp u nodig heeft. Als u wilt, kijkt de consulent ook samen met u op de website Zorgkeuze Midden Holland welke zorgaanbieder het beste past bij de zorg die u nodig heeft. Daarna neemt de zorgaanbieder contact met u op of kunt u contact opnemen met de zorgaanbieder, zodat deze u kan helpen.

Soms kan het sociaal team u beter helpen dan de gemeente. Wij verwijzen u dan naar hen door.

DigiD Logo

Log in met DigiD en uw persoonsgegevens zijn al ingevuld. Lees meer over DigiD.

Melding maken

Ga verder zonder in te loggen en vul uw gegevens in.

Melding maken

Jeugdhulp is voor kinderen en jongeren tot 18 jaar en hun ouders/opvoeders. In sommige gevallen kan jeugdhulp doorlopen totdat de jongere 23 jaar is.

Ja, dat kan.

Nadat u melding gemaakt heeft, gaat deze eerst naar een toegangsmedewerker. Deze bekijkt of uw melding spoed heeft en welk team u het beste kan helpen. Het kan zijn dat we u nog bellen voor meer informatie. Hierna sturen we uw melding door naar de afdeling die u gaat helpen.

Een huisarts, een jeugdarts of een medisch specialist kan uw (pleeg)kind ook direct doorverwijzen naar de juiste jeugdhulp. Met deze verwijzing neemt u zelf contact op met de jeugdhulpaanbieder waarnaar u verwezen bent. Het is wel belangrijk dat deze organisatie een contract heeft met de gemeente Gouda. Op de website Zorgkeuze Midden-Holland kunt u dit zien.

Bent u verwezen naar een aanbieder zonder contract? Dat is een uitzondering. Maak een melding bij de gemeente via bovenstaande knop of bel naar 14 0182. 

Als u jeugdhulp voor uw (pleeg)kind krijgt, dan kan dit zorg in natura of voor een persoonsgebonden budget.

Zorg in natura

Zorg in natura betekent dat u zorg of ondersteuning krijgt van een zorgaanbieder met wie de gemeente een contract heeft.

Persoonsgebonden budget (Pgb)

Persoonsgebonden budget betekent dat u een geldbedrag krijgt waarmee u zelf de gewenste zorg of ondersteuning kunt inkopen. Dit bedrag krijgt u niet op uw rekening, maar maken wij over naar de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De SVB betaalt dan de rekeningen van uw zorgverlener(s). Hier gelden wel voorwaarden voor. De gemeente kan u hier meer over uitleggen.

Bekijk de tarievenlijst voor zorg in natura en Pgb.

Als het u niet lukt om jeugdhulp te regelen en aan te vragen, kan een cliëntondersteuner helpen. Een cliëntondersteuner weet welke mogelijkheden er zijn en helpt u om de weg te vinden in zorg en hulp.

Maakt u zich zorgen over een kind of jongere, neem dan contact op met Veilig Thuis Hollands Midden.

Vanaf 1 januari 2022 is de gemeente waar de jongere direct voor de melding in de Basisregistratie Personen (BRP) staat ingeschreven, verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Tot 1 januari 2022 was dit de gemeente waar de ouder of opvoeder van de jongere woont.

Vanaf 1 januari 2022 zijn er inderdaad andere regels om te bepalen welke gemeente verantwoordelijk is voor de jeugdhulp. Sinds die datum is de gemeente waar de jongere direct voor de melding in de Basisregistratie Personen (BRP) staat ingeschreven, verantwoordelijk voor de jeugdhulpTot 1 januari 2022 was dit de gemeente waar de ouder of opvoeder van de jongere woont.

Voor de meeste jongeren blijven wij de jeugdhulp betalen. Voor een klein aantal jongeren is sinds 1 januari een andere gemeente (financieel) verantwoordelijk. Maar aan de zorg die uw (pleeg)kind ontvangt, verandert in dit geval niets. Ook blijft uw (pleeg)kind in ieder geval totdat de hulp afloopt, bij dezelfde hulpverlener. En pleegkinderen blijven in hun eigen pleeggezin.

Als een andere gemeente voor uw (pleeg)kind verantwoordelijk geworden is, hebben wij dit eind 2021 persoonlijk aan u of aan uw (pleeg)kind laten weten. U heeft dan een brief ontvangen met informatie over de nieuwe gemeente. Daarnaast zorgen wij voor een goede overdracht aan de nieuwe gemeente.

Als de hulp voor uw (pleeg)kind is afgelopen en uw (pleeg)kind heeft nieuwe hulp nodig, meld dit dan bij de nieuwe gemeente die in de brief staat. Als de hulp afloopt, kijkt de nieuwe gemeente of uw (pleeg)kind daarna nog hulp nodig heeft.