Hulp bij dyslexie

De school is in de eerste plaats verantwoordelijk om kinderen met lees- en spellingsproblemen te helpen. Soms is de leerachterstand in lezen en/of spellen erg groot. Het kan dan zijn dat uw kind Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED) heeft. Het is de taak van de school om deze ernstige lees- en/of spellingsproblemen te herkennen. Als uw kind hierbij ondersteuning nodig heeft, biedt de school deze ondersteuning.

Als de ondersteuning vanuit de school niet voldoende is, kan de school doorverwijzen naar een zorgaanbieder die EED-zorg aanbiedt. Verschillende zorgaanbieders hebben hiervoor een contract met de gemeente. De zorgaanbieder beoordeelt of de vraag voldoet aan de voorwaarden uit het landelijke dyslexieprotocol. Als dat zo is, zorgt de gemeente ervoor dat de zorgaanbieder hulp kan geven.

Een huisarts, een jeugdarts of een medisch specialist kan uw kind ook direct doorverwijzen naar de juiste jeugdhulp. Met deze verwijzing neemt u zelf contact op met de jeugdhulpaanbieder waarnaar u verwezen bent. Het is wel belangrijk dat deze organisatie een contract heeft met de gemeente Gouda. Op de website Zorgkeuze Midden-Holland kunt u dit zien. Bent u verwezen naar een aanbieder zonder contract, dan is dat een uitzondering. Neem in dat geval contact met ons op via telefoonnummer 14 0182 of stuur een e-mail naar gemeente@gouda.nl.