Begeleiding voor jongeren

Bij begeleiding is het doel dat uw kind allerlei dagelijkse activiteiten zelf leert doen. Ook is het mogelijk dat uw kind hulp krijgt bij die dagelijkse activiteiten. Denk bij dagelijkse activiteiten aan leren om technische hulpmiddelen te gebruiken of oefenen met schrijven en rekenen.

Begeleiding kan individuele begeleiding of groepsbegeleiding (dagbesteding) zijn. Ook toezicht houden valt onder begeleiding. Heeft uw kind begeleiding nodig, maak hier dan via onderstaande knoppen melding van.

DigiD Logo

Log in met DigiD en uw persoonsgegevens zijn al ingevuld. Lees meer over DigiD.

Melding maken

Ga verder zonder in te loggen en vul uw gegevens in.

Melding maken

Uw kind kan begeleiding vanuit de gemeente krijgen:

 • als uw kind jonger is dan 18 jaar en
 • als u niet voldoende hulp kunt krijgen uit uw omgeving en
 • uw kind minder zelfredzaam is dan leeftijdsgenoten en/of hulp nodig heeft om mee te doen in de samenleving en
 • geen recht heeft op WLZ-zorg.

Voorbeelden van individuele begeleiding zijn:

 • gezinsondersteuning,
 • praktische gezinsbegeleiding,
 • begeleiding bij de sociaal-emotionele ontwikkeling, zoals omgaan met angsten of meer zelfvertrouwen krijgen,
 • leren plannen en organiseren,
 • toezicht houden,
 • hulp bij gedragsproblemen,
 • begeleiding bij het omgaan met een beperking of ziekte,
 • begeleiding bij algemene dagelijkse activiteiten.

Voorbeelden van groepsbegeleiding (dagbesteding) zijn:

 • activiteiten op een zorgboerderij voor kinderen met psychische problemen of een beperking,
 • kookcursus voor kinderen zodat zij beter voor zichzelf kunnen zorgen,
 • dagopvang voor kinderen met een beperking of ziekte, zoals een kinderdagcentrum,
 • logeeropvang in de weekenden.

Uw kind kan dagbesteding krijgen als hij of zij ziek is of een beperking heeft en daardoor hij of zij niet naar school of de kinderopvang kan. Groepsbegeleiding kan ook een mogelijkheid zijn.

Soms kunt u een vergoeding krijgen voor de kosten van het vervoer naar de jeugdzorginstelling. Dit kan als:

 • vervoer vanwege medische problemen nodig is,
 • als het u niet lukt om uw kind zelf naar de jeugdzorginstelling te brengen, ook niet met hulp van anderen,
 • de jeugdzorginstelling erg ver weg is en uw kind er zo vaak heen gaat dat het niet meer van u verwacht kan worden dat u uw kind zelf brengt.

Een huisarts, een jeugdarts of een medisch specialist kan uw kind ook direct doorverwijzen naar de juiste jeugdhulp. Met deze verwijzing neemt u zelf contact op met de jeugdhulpaanbieder waarnaar u verwezen bent. Het is wel belangrijk dat deze organisatie een contract heeft met de gemeente Gouda. Op de website Zorgkeuze Midden-Holland kunt u dit zien. Bent u verwezen naar een aanbieder zonder contract, is dat een uitzondering. Neem dan contact met ons op.