Vervangende mantelzorg

Mantelzorgers zijn vaak dag en nacht bezig om voor iemand te zorgen. Daarom is het fijn als tijdelijk iemand anders de zorgtaken over kan nemen. Dan heeft de mantelzorger even tijd om bij te komen en iets voor zichzelf te doen. Deze vervangende mantelzorg heet ook wel respijtzorg.