Stopzetten zorg via de gemeente

Als u via de Wmo zorg ontvangt en u wilt deze zorg stopzetten, doet u dit via het digitale formulier hieronder. U kunt dit formulier ook gebruiken als u een melding voor het stopzetten van zorg voor iemand anders wilt maken. Ontvangt u via de Wmo zorg en wilt u iets wijzigen, ga dan naar de pagina Wijziging zorg via de gemeente.

DigiD Logo

Log in met DigiD en uw persoonsgegevens zijn al ingevuld. Lees meer over DigiD.

Stopzetten

Als het niet lukt om het formulier digitaal in te vullen, kunt u ons bellen.