Melding vermoeden zorgfraude

De gemeente Gouda geeft jaarlijks veel geld uit aan inwoners die zorg of hulp nodig hebben. Dat doet de gemeente vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet. Het is belangrijk dat dit geld, dat bedoeld is voor zorg,  goed wordt besteed.

Het is belangrijk dat u een vermoeden van verkeerd gebruik van het zorggeld (fraude) met ons deelt. Bij fraude kunt u denken aan dat iemand niet de zorg krijgt waarvoor betaald wordt. Of u krijgt bijvoorbeeld een factuur voor andere zorg dan u heeft ontvangen. Heeft u een vermoeden van zorgfraude? Meld het dan bij het regionaal meldpunt Zorgkwaliteit en -fraude.

Iedereen mag een melding doen. Een melding kan ook anoniem gedaan worden. Dan vult u het formulier in, alleen laat u geen persoonlijke gegevens of e-mailadres achter.

Hieronder ziet u verdere voorbeelden van verkeerd gebruik van het zorggeld.

Klik op Melding maken en vul uw gegevens in.

Melding maken

Voorbeelden van mogelijke zorgfraude zijn: 

  • Geld voor zorg vragen (declareren) zonder dat er zorg geleverd is.
  • Geld voor meer of andere zorg vragen (declareren) dan geleverd is.
  • Geld voor zorg vragen (declareren) die al op een andere manier wordt betaald.
  • Een administratie die niet op orde is.
  • Zorg leveren met personeel zonder diploma’s.  
  • Het oneerlijk zijn over een situatie, zodat er geld gedeclareerd kan worden.
  • De persoon die zorg nodig heeft maakt misbruik van voorzieningen. Bijvoorbeeld: de persoon heeft geen huishoudelijke hulp nodig of besteedt een persoonsgebonden budget (PGB) aan iets anders dan aan zorg. 

Dit zijn voorbeelden. Heeft u een ander vermoeden van zorgfraude? Ook dan mag u een melding maken. En ook als u twijfelt, kunt u een melding maken. 

U kunt een melding doen via bovenstaande knop.

De regionale toezichthouder beoordeelt deze melding. De toezichthouder kan op basis van signalen een onderzoek starten. Na uw melding krijgt u bij het achterlaten van een e-mailadres een ontvangstbevestiging. Vanwege privacy wordt over het onderzoek verder niet gecommuniceerd. 

Heeft u dit al besproken met de zorgaanbieder? Maak eerst gebruik van de klachtenregeling van de zorgaanbieder. 

Als het u niet lukt om de melding online te doen, dan kunt u ons bellen.