Melding kwaliteit zorg

De gemeente Gouda geeft jaarlijks veel geld uit aan inwoners die zorg of hulp nodig hebben. Dat doet de gemeente vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet. Het is belangrijk dat dit geld, dat bedoeld is voor zorg, goed wordt besteed.  

Het is belangrijk dat u goede zorg ontvangt. Het kan zijn dat de kwaliteit van de hulp niet goed is. Denk aan situaties waarin minder goede zorg wordt geleverd dan nodig is. Vindt u dat er sprake is van slechte kwaliteit van zorg? Meld het dan bij het regionaal meldpunt Zorgkwaliteit en -fraude.

Iedereen mag een melding doen. Een melding kan ook anoniem gedaan worden. Dan vult u het formulier in, alleen laat u geen persoonlijke gegevens of e-mailadres achter.

Klik op Melding maken en vul uw gegevens in.

Melding maken

Voorbeelden van situaties die u kunt melden zijn: 

  • De zorgaanbieder creëert een onveilige situatie. 
  • Er wordt minder zorg of minder goede zorg geleverd dan nodig is. 
  • Er wordt meer zorg aangevraagd of geleverd dan noodzakelijk is.
  • Er wordt zorg geleverd met ondeskundig personeel.  
  • U wordt niet met respect behandeld. 

Dit zijn voorbeelden. Heeft u een andere ervaring van slechte kwaliteit van geleverde zorg? Ook dan mag u een melding maken. En ook als u twijfelt, kunt u een melding maken. 

U kunt een melding doen via bovenstaande knop.

De regionale toezichthouder beoordeelt deze melding. De toezichthouder kan op basis van signalen een onderzoek starten. Na uw melding krijgt u bij het achterlaten van een e-mailadres een ontvangstbevestiging. Vanwege privacy wordt over het onderzoek verder niet gecommuniceerd.

Heeft u dit al besproken met de zorgaanbieder? Maak eerst gebruik van de klachtenregeling van de zorgaanbieder.

Als het u niet lukt om de melding online te doen, dan kunt u ons bellen.