Gehandicaptenparkeerkaart

Met een gehandicaptenparkeerkaart kunt u parkeren op een algemene gehandicaptenparkeerplaats. De kaart staat op uw naam. Dat betekent dat alleen u de kaart mag gebruiken. De kaart staat niet op kenteken en u kunt de kaart voor elke auto gebruiken. Er zijn 3 soorten gehandicaptenparkeerkaarten:

1.    Bestuurderskaart (als u zelf bestuurder van de auto bent)
2.    Passagierskaart (als u meerijdt als passagier)
3.    Instellingskaart

Het kan zijn dat u zowel een bestuurderskaart als een passagierskaart kunt krijgen. Dan ontvangt u een gecombineerde kaart.

U vraagt de kaart online aan via onderstaande knop.

Let op: log in met de DigiD van de persoon voor wie de kaart bedoeld is.

DigiD Logo

Log in met DigiD en uw persoonsgegevens zijn al ingevuld. Lees meer over DigiD.

Aanvragen

U kunt een bestuurderskaart krijgen als u:

 • langer dan 6 maanden door een ziekte of gebrek aantoonbaar niet (goed) kunt lopen.
 • niet zelfstandig met loophulpmiddelen zoals een rollator meer 100 meter in 1 keer kunt lopen.

Als u voor het eerst een bestuurderskaart aanvraagt dan is een medisch onderzoek nodig. U betaalt de kosten van het onderzoek, ook als de medisch adviseur aangeeft dat u geen gehandicaptenparkeerkaart krijgt. Bekijk ook de informatie onder de vraag ‘Ik heb voor het eerst een gehandicaptenparkeerkaart aangevraagd. Wat gebeurt er nu?’.

U kunt een passagierskaart krijgen als u:

 • langer dan 6 maanden door een ziekte of gebrek aantoonbaar niet (goed) kunt lopen.
 • niet zelfstandig met loophulpmiddelen zoals een rollator meer 100 meter in 1 keer kunt lopen.
 • voor het vervoer van deur tot deur op elk moment afhankelijk zijn van de hulp van de bestuurder.

Als u voor het eerst een passagierskaart aanvraagt dan is een medisch onderzoek nodig. U betaalt de kosten van het onderzoek, ook als de medisch adviseur aangeeft dat u geen gehandicaptenparkeerkaart krijgt. Bekijk ook de informatie onder de vraag ‘Ik heb voor het eerst een gehandicaptenparkeerkaart aangevraagd. Wat gebeurt er nu?’.

U kunt een instellingskaart aanvragen als u directeur of hoofd bent bij een zorginstelling. Voorwaarde is wel dat de zorginstelling een WTZI-toelating heeft. U vraagt de kaart aan met uw DigiD, de kaart komt op naam van de instelling.

Als u voor het eerst een gehandicaptenparkeerkaart heeft aangevraagd, dan is een medisch onderzoek nodig. Op verzoek van de gemeente doet een onafhankelijk medisch adviseur onderzoek naar uw lichamelijke beperking. Deze kijkt naar uw persoonlijke omstandigheden. Een lichamelijk onderzoek is niet altijd nodig, meestal hoeft u alleen wat vragen te beantwoorden. De medische adviseur adviseert ons of u wel of geen gehandicaptenparkeerkaart krijgt. U betaalt de kosten van het onderzoek. Ook als de medisch adviseur aangeeft dat u geen gehandicaptenparkeerkaart krijgt.

De gehandicaptenparkeerkaart is maximaal 5 jaar geldig.

Als u uw gehandicaptenparkeerkaart wilt verlengen, is medisch onderzoek meestal niet nodig. Soms is het toch nodig om opnieuw een medisch onderzoek te doen, bijvoorbeeld omdat uw medische situatie is veranderd. Bij een verlenging betaalt u altijd € 38,10. Het maakt hierbij niet uit of er wel of geen medisch onderzoek nodig is. 

 • Eerste aanvraag met medisch advies: € 220,45
 • Verlenging zonder medisch advies: € 38,10
 • Verlenging met medisch advies: € 38,10
 • Aanvraag van een passagierskaart als u al een bestuurderskaart heeft: € 220,45

Let op: Als u voor het eerst een bestuurderskaart aanvraagt dan is een medisch onderzoek nodig. U betaalt altijd de kosten van het onderzoek, ook als de medisch adviseur aangeeft dat u geen gehandicaptenparkeerkaart krijgt.

Met een gehandicaptenparkeerkaart kunt u parkeren op algemene gehandicaptenparkeerplaatsen in Nederland en de meeste Europese landen. U moet zich wel houden aan de lokale parkeerregels. Bekijk voor de plekken waar u met een gehandicaptenkaart in Gouda kunt parkeren de pagina Parkeren voor gehandicapten op straat.

Bent u uw gehandicaptenparkeerkaart kwijt? Stuur dan een e-mail naar gemeente@gouda.nl of bel naar telefoonnummer 14 0182. Een medewerker neemt dan contact met u op om de aanvraag voor de nieuwe kaart te regelen. De verloren kaart wordt meteen afgemeld bij de RDW.

De kosten voor een nieuwe gehandicaptenparkeerkaart als u deze kwijt bent, zijn € 38,10.

Als u uw gehandicaptenparkeerkaart komt ophalen, neem dan de volgende documenten mee:

 • Uw geldige rijbewijs (bij een bestuurderskaart) of legitimatiebewijs (bij een passagierskaart)
 • Een pasfoto die voldoet aan de pasfoto-eisen. 

Als u een bestuurderskaart krijgt, kan u die alleen zelf ophalen. Het is niet mogelijk dat iemand anders de kaart voor u ophaalt.

Als u een passagierskaart krijgt, mag iemand anders de kaart voor u ophalen. Het is belangrijk dat deze persoon dan de originele toekenningsbeschikking meeneemt en uw ID-bewijs of een verklaring, die u ondertekend heeft.

Als u uw gehandicaptenparkeerkaart wilt inleveren, kan dat in het Huis van de Stad. Maak hiervoor een afspraak via telefoonnummer 14 0182.

U kunt de kaart ook per post opsturen naar:

Gemeente Gouda
Afdeling Zorg en ondersteuning
Postbus 1086
2800 BB Gouda

Als u het niet lukt om online de gehandicaptenparkeerkaart aan te vragen dan kunt u ons bellen.