Parkeren voor gehandicapten op straat

In Gouda zijn een aantal gehandicaptenparkeerplaatsen. Deze liggen verspreid over de stad.

Bekijk voor de plekken waar u met een gehandicaptenkaart in Gouda kunt parkeren de kaart met gehandicaptenparkeerplaatsen.

Op de algemene gehandicaptenparkeerplaatsen hoeft u niet te betalen als u een gehandicaptenparkeerkaart heeft. Ook niet als de gehandicaptenparkeerplaats in een gebied ligt waar betaald parkeren geldt. Let op: dit geldt voor de openbare weg, niet in de parkeergarage. Op standaard parkeerplaatsen moet u wel betalen.

Met een gehandicaptenparkeerkaart mag u ook parkeren op plaatsen waar een parkeerverbod geldt. Denk hierbij aan een gele onderbroken streep of een verkeersbord met daarop de tekst ‘verboden te parkeren’. U mag hier maximaal 3 uur staan, dus gebruik hiervoor een parkeerschijf. 

De gehandicaptenparkeerkaart moet goed zichtbaar achter de voorruit liggen.

Sommige gehandicaptenvoertuigen mogen op een gehandicaptenparkeerplaats parkeren. Wel moeten deze voertuigen voldoen aan de wettelijke gestelde eisen. Dit betekent onder andere dat het voertuig maximaal 1,10 meter breed mag zijn. Ook mag het voertuig niet harder gaan dan 45 kilometer per uur.

Kijk voor meer informatie op de website Goudawijzer. U kunt ook de website van Parkeerservice Gouda bezoeken.