Parkeren groot voertuig

Het is niet toegestaan grote voertuigen te parkeren binnen de bebouwde kom van Gouda. Dit zijn voertuigen die langer zijn dan 6 meter of hoger zijn dan 2,8 meter.

U mag een groot voertuig parkeren op plaatsen waar een blauw bord staat met daarop een vrachtwagen.

Daarnaast mag u op de volgende straten of parkeerplaatsen een groot voertuig parkeren:

  • de Nijverheidsstraat;
  • de Nieuwe Gouwe W.Z., met uitzondering van het deel tussen het Jaagpad en de inrit van de woonappartementen;
  • de Ambachtsstraat;
  • de Industriestraat, tussen de Koning Wilhelminaweg en de Nijverheidsstraat;
  • de beide weggedeelten van de Stavorenweg;
  • de Zwolleweg;
  • het gedeelte van het industrie- en kantorengebied De Goudse Poort, dat wordt begrensd door de Kampenringweg en de Hanzeweg.