Omgevingsvisie

In de Omgevingsvisie staat hoe we in Gouda omgaan met ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving. De fysieke leefomgeving is alles wat we nodig hebben om te leven, wonen, werken, studeren, ontspannen zoals water, lucht, bodem, natuur, wegen, energie en gebouwen. Denk hierbij aan klimaatverandering, bereikbaarheid van en naar de stad en de leefbaarheid van wijken. We maken de Omgevingsvisie op basis van de Omgevingswet.

De ontwerp Omgevingsvisie is klaar en lag tot en met 24 november ter inzage. Bekijk ook de samenvatting van de Omgevingsvisie.

De Omgevingswet wordt waarschijnlijk op 1 januari 2022 in heel Nederland ingevoerd. Deze wet vervangt alle wet- en regelgeving voor wonen, ruimte, infrastructuur, milieu en water.

Op dit moment zijn er veel aparte wetten en regels die over onze fysieke leefomgeving gaan. Door de Omgevingswet worden al die wetten en regels 1 samenhangende wet. De Omgevingswet zorgt voor minder regels en dat deze regels overzichtelijk en makkelijker te vinden zijn. Daarnaast kunnen inwoners en ondernemers makkelijker met elkaar plannen en ideeën uitvoeren. De gemeente kijkt mee en adviseert wat kan.

Onderstaande video legt uit wat de Omgevingswet is:

Kijk voor meer informatie over de Omgevingswet op de website van de Rijksoverheid

De Omgevingswet vraagt alle gemeenten en provincies om een omgevingsvisie en omgevingsplan te maken. Op dit moment zijn er veel aparte wetten en regels die over onze fysieke leefomgeving gaan. Door een omgevingsvisie ontstaat er meer samenhang. Hierdoor kan de gemeente beter duidelijke keuzes maken. De keuzes worden voor inwoners en ondernemers logischer en inzichtelijker.

In de omgevingsvisie staat hoe Gouda zich verder kan ontwikkelen. We schrijven in de visie de plannen en doelen voor heel Gouda op. Hiermee laten we zien hoe we de fysieke leefomgeving willen inrichten. Zijn er voldoende woningen, is er goed openbaar vervoer, genoeg ruimte om buiten te zijn, is er groen, zijn er voor iedereen op loop- en fietsafstand scholen, bibliotheek en zorg, is de lucht en het water schoon? Deze onderwerpen werken we in de omgevingsvisie verder uit. 

In de omgevingsvisie zet de gemeenteraad toekomstgerichte keuzes en doelstellingen voor de fysieke leefomgeving. Om deze keuzes te maken kijkt de gemeenteraad naar maatschappelijke vragen, trends en ontwikkelingen waar Gouda mee te maken heeft. Ook legt de gemeenteraad de plannen en doelen die in de Toekomstvisie ‘Gouda ligt goed’ staan, verder uit. Dat wil niet zeggen dat de gemeente alles bepaalt. We werken samen met andere partijen om zo samen een goed plan te maken waar het karakter van ieder gebied tot zijn recht komt. 

De omgevingsvisie helpt inwoners en ondernemers om makkelijker met elkaar plannen en ideeën uit te voeren. De gemeente kijkt mee en adviseert wat kan. 1 digitaal loket (het Digitaal Stelsel Omgevingswet DSO) zorgt er straks voor dat altijd duidelijk is wat kan en mag op een bepaalde plek. Hierdoor is snel duidelijk of een plan door kan gaan.

Als u een plan heeft, is het belangrijk dat u uw omgeving bij uw plan betrekt. Denk hierbij aan buren, de wijkvereniging en scholen, ondernemers en organisaties bij u in de buurt. Dit noemen we participatie. Betrek uw omgeving voordat u voor uw plan een vergunning bij de gemeente aanvraagt. U kunt zelf bepalen hoe u uw omgeving bij uw plan betrekt. U schrijft hierover een verslag. Dit verslag stuurt u mee als u de vergunning aanvraagt.

Onderstaande video legt participatie uit: