Omgevingsplan

De Omgevingswet vraagt alle gemeenten en provincies om een omgevingsvisie en omgevingsplan te maken. De omgevingsvisie is de basis voor het omgevingsplan. Het omgevingsplan vervangt alle bestemmingsplannen. Daarnaast krijgt de gemeente er een aantal taken van het rijk bij. Samen met een deel van de plaatselijke verordeningen zijn deze 3 onderdelen het omgevingsplan. 

In het omgevingsplan staan alle regels voor de fysieke leefomgeving. De fysieke leefomgeving is alles wat we nodig hebben om te leven, wonen, werken, studeren, ontspannen zoals water, lucht, bodem, natuur, wegen, energie en gebouwen. Denk hierbij aan klimaatverandering, bereikbaarheid van en naar de stad en de leefbaarheid van wijken. Het omgevingsplan gaat net als de omgevingsvisie over het hele gemeentelijke terrein.

De gemeente start met het omgevingsplan als de omgevingsvisie is vastgesteld. We willen voor 2025 klaar zijn met het gemeentelijke omgevingsplan.