Bestemmingsplannen

In een bestemmingsplan staat hoe u de grond in een gebied en de gebouwen die daar op staan, mag gebruiken. Mag u er bouwen en wat voor gebouw mag dat zijn? Een gebied is bijvoorbeeld bestemd voor bedrijven of juist alleen voor woningen. Als u een omgevingsvergunning wilt aanvragen of een bedrijf wilt beginnen op uw grond, raden wij u aan om eerst te onderzoeken of uw plannen passen binnen het bestemmingsplan.

U kunt de bestemmingsplannen en ruimtelijke plannen van de gemeente Gouda op verschillende manieren bekijken. Heeft u na het bekijken van een bestemmingsplan nog vragen, dan kunt u ons bellen op telefoonnummer 14 0182.