Melding ondiep water (baggeren)

Het onderhoud van het water in onze stad bestaat onder andere uit het dieper maken van sloten en vijvers. Dit heet baggeren. Wilt u ondiep water bij ons melden? Dan kunt u een melding openbaar gebied maken.

Klik op Melding maken en vul uw gegevens in.

Melding maken

Op de bodem van water in de stad, zoals sloten en vijvers, verzamelt zich langzaam een laag bagger. Bagger bestaat onder andere uit gevallen blad, plantenresten, zand en stof. Deze laag wordt steeds dikker en zo wordt het water steeds ondieper. Te veel bagger houdt het blijven stromen van water tegen en kan wateroverlast veroorzaken. In een ondiepe sloot kan een kleine laag water bij warm weer minder zuurstof opnemen. Vissterfte en stank kunnen het gevolg zijn.

Ook als het vriest kan een ondiepe sloot voor problemen zorgen. Als het water bevriest is het belangrijk dat er onder de ijslaag nog een bepaalde hoeveelheid water aanwezig is. Hierdoor kunnen vissen overwinteren. Om problemen te voorkomen, onderhouden we sloten en vijvers door regelmatig te baggeren. Dit doen wij samen met het waterschap. Het waterschap zorgt voor het beheer en de zuivering van water in een bepaalde regio.

Om te bepalen op welke plekken we baggeren, meten we eerst hoe diep het water is. Als baggeren nodig is, volgen er andere onderzoeken bijvoorbeeld om te bepalen wat de kwaliteit van de bagger is. Ook kijken we naar de directe omgeving, de ligging van kabels en leidingen, beschermde planten en diersoorten, de mogelijke aanwezigheid van munitie, asbest of archeologisch materiaal. Zodra deze onderzoeken zijn afgerond, starten we met het uitvoeren van de baggerwerkzaamheden. Gemiddeld baggeren we sloten en vijvers 1 keer in de 10 jaar. 

Wilt u ondiep water bij ons melden? U kunt een melding maken via bovenstaande knop ‘Melding maken’.