Melding grondwater

Voor meldingen over het grondwater kunt u een melding openbaar gebied maken. Dit kan bijvoorbeeld zijn omdat u last heeft van water in kruipruimtes of kelders, vocht in de muren of verzakkingen.

Ga verder zonder in te loggen en vul uw gegevens in.

Melding maken

Grondwater is al het water in de bodem. Grondwater is normaal gesproken niet te zien, omdat het water onder het grondoppervlak ligt. Regen, bomen en de grondsoort kunnen invloed hebben op de hoogte van het grondwater. 

U kunt een melding doen over grondwater als:

  • het grondwater te hoog of te laag staat en u hierdoor last heeft van water in kruipruimtes of kelders, vocht in de muren, verzakkingen of scheuren.
  • er sprake is van wateroverlast op straat. 

Als eigenaar bent u zelf verantwoordelijk voor uw eigen terrein en uw woning. Als eigenaar moet u werkzaamheden om overlast te voorkomen zelf regelen en betalen. Hierbij kunt u denken aan het waterdicht maken van de vloer of het opvullen van de kruipruimtes. Heeft u daarna nog steeds overlast van grondwater? Dan kunt u een melding maken bij de gemeente. 

Bij grote problemen met grondwater zet de gemeente de eerste stap om een oplossing te vinden. Zo kan de gemeente voorzieningen aanleggen om invloed te hebben op de hoogte van het grondwater. Soms wacht de gemeente hiermee totdat er werkzaamheden aan het riool uitgevoerd worden.  

De gemeente wil graag dat het grondwaterpeil schommelt rondom het peil van oppervlaktewater. Het waterschap beheert het peil van het oppervlaktewater. 

Op een aantal plekken in Gouda heeft de gemeente peilbuizen geplaatst. Met de peilbuizen wordt de hoogte van het grondwater over een langere tijd gemeten. Daardoor krijgt de gemeente meer kennis over de grondwaterstand