Melding dieren

Bij de gemeente kunt u een melding maken wanneer u overlast heeft van bepaalde dieren. Denk bijvoorbeeld aan een zwanennest, de eikenprocessierups of overlast van ratten.

Bij overlast van bepaalde soorten dieren kan de gemeente niets voor u betekenen en verwijzen wij u graag door naar andere organisaties.

Klik op Melding maken en vul uw gegevens in.

Melding maken

U kunt gezelschapsdieren niet afgeven bij de gemeente. Heeft u een dier gevonden of is uw (huis)dier vermist? Dan kunt u terecht bij de Dierenambulance of het Dierentehuis Midden Holland. Ook kunt u bij hen terecht als het gaat om achtergelaten of vrijgelaten dieren.

Heeft u een dood dier gevonden? Dan kunt u terecht bij het Centrum voor Dierenhulpverlening

Wilt u iets weten of melden over de Eikenprocessierups? Bekijk de pagina Melding Eikenprocessierups.

Als u overlast heeft van bijen kunt u contact opnemen met een imker. Via de website van bijenhouders kunt u een imker bij u in de buurt vinden.

Als er een wespennest in het openbaar gebied is, dan kunt u dit bij ons melden. Zit het wespennest op uw eigen terrein? Dan moet u zelf contact opnemen met een ongediertebestrijder.

Als u overlast heeft van hommels verwijzen wij u door naar de website van de vereniging voor veldbiologie. Hier vindt u allerlei informatie over hommels en advies wat te doen met een hommelnest.

Honden zijn leuke dieren, maar bewoners ergeren zich aan hondenpoep op straat. Daarom geldt er in heel Gouda een opruimplicht. Hondenbezitters die de poep van hun hond niet opruimen, kunnen een boete krijgen van € 140. Hondenbezitters zijn verplicht om opruimmiddelen bij zich te hebben als zij met hun hond de straat op gaan. Als zij geen opruimmiddel bij zich hebben, dan kunnen zij een boete krijgen van € 90. Ziet u dat een hondenbezitter de poep van zijn hond niet opruimt? Dan kunt u de hondenbezitter aanspreken op zijn gedrag. Hondenbezitters zijn van de regels op de hoogte.

Er zijn in de praktijk 2 situaties waarbij hondenbezitters de poep van hun hond niet op hoeven te ruimen:

  • Mensen met een lichamelijke beperking die gebruik maken van een hulphond, hoeven de poep van de hulphond niet op te ruimen. Een hulphond is een hond die worden gehuurd van bijvoorbeeld KNGF geleidehonden of Hulphond Nederland. Zorg dat u een kopie van de huurovereenkomst bij u heeft. Dit kan lastige discussie met opsporingsambtenaren voorkomen. Begeleiders van mensen met een lichamelijke beperking kunnen natuurlijk wel helpen om de hondenpoep van de hulphond op te ruimen. Als u lichamelijke beperkingen heeft maar u heeft officiële hulphond, dan bent u wel verplicht om de hondenpoep op te ruimen. U kunt daarvoor ook hulp van anderen vragen.
  • Als u hond op een moeilijk te bereiken plek poept, waar u niet goed bij kunt, bijvoorbeeld in dicht struikgewas of langs de oever van het water in het riet, bent u eigenlijk wel verplicht om dit op te ruimen. Maar u krijgt geen boete als u er echt niet bij kunt komen.

Er worden binnen de gemeente geen verbodsborden voor honden geplaatst, uitzondering hierop zijn locaties aangewezen door BenW. 

Heeft u last van een blaffende of bijtende hond? Voor overlast door blaffende of bijtende honden belt u met de politie via telefoonnummer 0900 – 88 44. 

Overlast van ratten kunt u bij ons melden. Let op: de bestrijding van muskusratten gebeurt door de muskusrattenbeheerder. Bekijk de website van de muskusrattenbeheerder voor meer informatie. Voor overlast van muizen moet u contact opnemen met een ongediertebestrijder. We willen u erop wijzen dat het voeren van dieren mogelijk ratten en ander ongedierte aantrekt.

De gemeente doet niet aan de bestrijding of beperking van de overlast van duiven, kauwen of meeuwen. U kunt hier geen melding over maken. Let op: het bijvoeren van dieren kan overlast veroorzaken (bijv. het opentrekken van vuilniszakken).

De Amerikaanse rivierkreeft komt in de Nederlandse natuur voor. Wanneer de kreeften op zoek gaan naar een partner, lopen ze vaak vanuit het water de oever op. De kans is daarom groot dat u een kreeft tegenkomt op een fiets- of wandelpad langs het water, met gespreide schaarpoten en open scharen. 

Wanneer u een rivierkreeft tegenkomt, laat deze dan met rust. Het is belangrijk dat de kreeft niet wordt verplaatst, om zo verdere verspreiding te voorkomen. Exoten zoals de Amerikaanse rivierkreeft zijn niet beschermd, maar staan wel op de zogenaamde ‘Unielijst’. Ze mogen daarom alleen met bepaalde vergunningen gevangen worden. U mag de kreeft dus niet vangen.

Ziet u een rivierkreeft? U kunt een melding maken via waarneming.nl (of zonder account via het formulier van waarneming.nl). Hiermee wordt de kennis over rivierkreeften uitgebreid.