Melding afval en vervuiling

Ziet u een kapotte ondergrondse container, rondslingerend afval op de openbare straat of grofvuil dat gedumpt is in openbaar gebied? U kunt dit aan ons doorgeven door een melding openbaar gebied te maken.

Klik op Melding maken en vul uw gegevens in.

Melding maken

U kunt bijvoorbeeld een melding maken als:

  • de ondergrondse container vol of kapot is. Deze containers hebben allemaal een nummer. Om uw melding snel te behandelen vragen we u om het nummer van de ondergrondse container in de melding te vermelden. Soms lijkt de container vol, maar zit er iets klem. Doe afvalzakken daarom niet te vol en scheur grote stukken karton in kleinere stukken.
  • een openbare prullenbak vol of kapot is.
  • er afval slingert over de openbare straat, stoep, in het water of door het groen.
  • u een nieuwe ophangring voor de PMD-zakken wilt aanvragen.
  • er een ophangring voor de PMD-zakken kapot is.
  • grofvuil gedumpt is in het openbaar gebied (bijv. een matras).
  • afval verkeerd is aangeboden. Het afval is niet op de juiste inzameldag buitengezet.
  • afval niet is opgehaald. U heeft het afval wel op juiste inzameldag buiten gezet maar het is niet opgehaald.

Honden zijn leuke dieren, maar bewoners ergeren zich aan hondenpoep op straat. Daarom geldt er in heel Gouda een opruimplicht. Er worden binnen de gemeente geen verbodsborden voor honden geplaatst. Uitzondering hierop zijn locaties aangewezen door BenW. 

De gemeente haalt alleen graffiti of beplakkingen van objecten die eigendom van de gemeente zijn. U kunt hiervoor een melding openbaar gebied maken. Als het mogelijk is, ontvangen we ook graag een foto van de graffiti/ beplakking. 

U kunt een melding over afval of vervuiling aan ons doorgeven via bovenstaande knop ‘Melding maken’.