Oorlogsgravenconsul

Iedere gemeente waar oorlogsgraven liggen, heeft een oorlogsgravenconsul. De oorlogsgravenconsul in Gouda is een medewerker van de gemeente. Deze persoon heeft namens de Oorlogsgravenstichting (OGS) contact met gemeente Gouda. De consul wordt officieel benoemd door de burgemeester.

De oorlogsgravenconsul heeft veel taken. Hij heeft contact met de begraafplaatsbeheerders en controleert ieder jaar de oorlogsgraven in de gemeente. Zijn er bijvoorbeeld beschadigingen of verzakkingen? Zien de graven er nog netjes uit? Daarover informeert de oorlogsgravenconsul de OGS.

De consul helpt medewerkers van de OGS als die in Gouda moeten werken. Hij informeert de Oorlogsgravenstichting over alles wat te maken heeft met de oorlogsgraven in de gemeente Gouda. Bijvoorbeeld plannen om graven te ruimen of bijzettingen in het graf.

De oorlogsgravenconsul heeft ook een rol bij de Dodenherdenking op 4 mei. Bij de oorlogsgraven worden kransen gelegd. De consul zorgt ervoor dat de graven er dan extra netjes bij liggen. Dat doet hij met hulp van de beheerders van de 3 begraafplaatsen en hun medewerkers.

Daarnaast brengt de oorlogsgravenconsul de Oorlogsgravenstichting en wat zij doet onder de aandacht. Een belangrijke taak. Er zijn nog maar weinig mensen die de Tweede Wereldoorlog bewust hebben meegemaakt. Maar we vinden het allemaal belangrijk om deze oorlog te blijven herdenken en de verhalen te blijven vertellen. De consul en de OGS kunnen daarbij helpen. Dit geldt ook voor andere oorlogen en conflicten waarbij er Nederlandse oorlogsslachtoffers zijn.

De Tweede Wereldoorlog heeft ook in Gouda zijn sporen nagelaten. In Gouda liggen 7 oorlogsslachtoffers begraven. Zij liggen verdeeld over 3 begraafplaatsen: de Rooms-Katholieke begraafplaats aan de Graaf Florisweg, begraafplaats IJsselhof aan de Goejanverwelledijk en de Oude Begraafplaats aan de Prins Hendrikstraat in Korte Akkeren.

De begrippen ‘oorlogsslachtoffers’ en ‘slachtoffers van de oorlog’ lijken erg op elkaar. Maar ze zijn toch verschillend. Het is belangrijk om te weten wat het verschil is. De OGS omschrijft een ‘oorlogsslachtoffer’ als volgt: “Militairen en burgers die in de strijd met de vijand of door hun houding of handelen tegenover de vijand het leven lieten, noemen we ‘oorlogsslachtoffer’. Ook mensen die door vervolging of gevangenschap overleden zijn, zijn oorlogsslachtoffers.”

Daarnaast zijn er ‘slachtoffers van de oorlog’. Dat zijn mensen die zijn omgekomen door oorlogsgeweld zoals een bombardement of beschieting. Maar ook mensen die de oorlog overleefden en hun ervaringen altijd met zich hebben meegedragen zijn slachtoffers van de oorlog. Op de Goudse begraafplaatsen liggen ook slachtoffers van de oorlog.

Onze stad was (en is) een knooppunt van verkeer, zoals de treinverbinding Den Haag en Rotterdam – Utrecht. Station Gouda was een doelwit van de geallieerden die bombardementen uitvoerden. Ook kwam het voor dat piloten Gouda per ongeluk aanzagen voor een ander doelwit. Daarbij kwamen ook inwoners om, omdat veel bommen hun doel misten en in de omgeving terecht kwamen.

Het klinkt misschien vreemd, maar het is een belangrijk verschil voor de Oorlogsgravenstichting of we praten over oorlogsslachtoffers of slachtoffers van de oorlog. Het doel van de OGS is om de herinnering aan de 180.000 geregistreerde oorlogsslachtoffers levend te houden. Dat doet de stichting door de verhalen te blijven vertellen van de oorlogsslachtoffers en de 50.000 Nederlandse oorlogsgraven te onderhouden overal in de wereld, waaronder de 7 in Gouda.

De Goudse oorlogsgravenconsul is Dave Heemskerk. U kunt hem op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur bellen via telefoonnummer 14 0182 of een mail sturen naar gemeente@gouda.nl. Hij komt graag op bezoek om te vertellen over zijn taak als oorlogsgravenconsul en het werk van de Oorlogsgravenstichting. Hij kan ook de mogelijkheden bespreken van een bezoek aan de Goudse oorlogsgraven.

De Oorlogsgravenstichting heeft een website met heel veel informatie. U kunt ook het Nationaal Ereveld Loenen bezoeken. Het Ereveld heeft een bezoekerscentrum en tentoonstelling met educatief programma.