Archeologie

De stad Gouda is al oud en heeft veel geschiedenis. Die geschiedenis is in de bodem terug te vinden, soms wel tot 4 meter diep. Om deze geschiedenis zo veel mogelijk te bewaren heeft de gemeente Gouda op de Archeologische Basiskaart aangegeven welke gebieden in Gouda archeologisch interessant (zouden kunnen) zijn. In die gebieden zijn er regels als u daar wilt (ver)bouwen of graven. In een aantal gebieden moet u eerst archeologisch onderzoek laten doen, voordat u mag graven of heien.

Wilt u (ver)bouwen of graven in een gebied dat archeologisch interessant is? Dan kunt u archeologievriendelijk bouwen. Hierbij wordt de bodem zo veel mogelijk met rust gelaten en archeologisch onderzoek is meestal niet nodig.

Op de Archeologische Basiskaart kunt u zien welke gebieden archeologisch interessant zijn. 

In archeologisch interessante gebieden mag u de grond zo min mogelijk verstoren. Om te (ver)bouwen of te graven heeft u een omgevingsvergunning nodig. Een voorwaarde voor de vergunning kan zijn dat er archeologisch onderzoek nodig is. Dat onderzoek is meestal niet nodig als u archeologievriendelijk bouwt.

Bij archeologievriendelijk bouwen wordt de bodem zo veel mogelijk met rust gelaten. Denkt u bijvoorbeeld aan minder heipalen, andere funderingen of het gebruik van bestaande kabel- en leidingtracés.

De Archeologische Vereniging Golda onderzoekt al meer dan 30 jaar de geschiedenis van Gouda. Aardewerk, glas, bot, metaal, leer of Goudse pijpen wat bij opgravingen is gevonden, herstelt of knapt de vereniging op. Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar archgolda@hetnet.nl.