Uw hond

Lekker erop uit met uw hond? Iedereen kan hiervan genieten, zonder dat honden- en niet-hondenbezitters hier overlast van ervaren of zich ergeren. De gemeente heeft daarvoor een aantal regels opgesteld.

Ja, in heel Gouda geldt een opruimplicht. Als u de poep van uw hond niet opruimt, kunt u een boete krijgen van € 140. U bent ook verplicht om opruimmiddelen bij u te hebben als u uw hond uitlaat. Als u geen opruimmiddel bij u heeft, dan kunt u een boete krijgen van € 90.

Er zijn in de praktijk 2 situaties waarbij hondenbezitters de poep van hun hond niet op hoeven te ruimen:

 • Mensen met een lichamelijke beperking die gebruik maken van een hulphond, hoeven de poep van de hulphond niet op te ruimen. Een hulphond is een hond die worden gehuurd van bijvoorbeeld KNGF geleidehonden of Hulphond Nederland. Zorg dat u een kopie van de huurovereenkomst bij u heeft. Dit kan lastige discussie met opsporingsambtenaren voorkomen. Begeleiders van mensen met een lichamelijke beperking kunnen natuurlijk wel helpen om de hondenpoep van de hulphond op te ruimen. Als u lichamelijke beperkingen heeft maar u heeft officiële hulphond, dan bent u wel verplicht om de hondenpoep op te ruimen. U kunt daarvoor ook hulp van anderen vragen.
 • Als u hond op een moeilijk te bereiken plek poept, waar u niet goed bij kunt, bijvoorbeeld in dicht struikgewas of langs de oever van het water in het riet, bent u eigenlijk wel verplicht om dit op te ruimen. Maar u krijgt geen boete als u er echt niet bij kunt komen.

In Gouda staan op alle plaatsen waar uw hond los mag lopen, duidelijke borden. In Gouda mogen honden loslopen op de volgende plekken:

 • Groene Wal;
 • Noorderhout;
 • Groenhovenpark;
 • Park Atlantis;
 • Kamperfoelielaan;
 • Hoevenlust;
 • ’t Groene Eiland;
 • Oosthoef;
 • Steinenburg;
 • Omlooppad;
 • Omloopkade;
 • Ridder van Catsweg;
 • Aschpotpad;
 • de dijk langs het Stroomkanaal;
 • Steinse Groen
 • Goudse Hout (bekijk voor meer informatie het hondenbeleid van de Groenalliantie)
 • Muziekstraat tot Willemskade (langs het spoor);
 • Goverwellepad.

Bekijk ook de kaart met alle losloopplaatsen (pdf).

Honden zijn verboden op kinderspeelplaatsen. Daarnaast zijn er plekken in Gouda, die voor honden verboden zijn.

 • Willem Vroesentuin;
 • alle overdekte wegen van het winkelcentrum Bloemendaal;
 • Achter de Kerk;
 • alle overdekte wegen van het winkelcentrum Nieuwe Markt (Nieuwe Marktpassage);
 • het Heempad aan de Bloemendaalseweg.
 • Sommige delen van het natuur- en recreatiegebied Goudse Hout:
  • de wieler-/skeelerbaan en de gedeeltes van het gebied die daar bij horen;
  • de Heemtuin ‘Goudse Hout’;
  • het Spaanse ruiterpad (fietspad westzijde langs Heemtuin);
  • de speel- en ligweide (alleen van 1 april tot en met 1 oktober);
  • de gedeeltes in het gebied, waar op dat moment vee in de wei staat.

Bekijk ook de kaart met alle plekken in Gouda die verboden zijn voor honden (pdf).

Alle regels rondom honden kunt u vinden in de algemene plaatselijke verordening en de regels rondom de algemene plaatselijke verordening.