Rioolonderhoud

De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg, het onderhoud en het beheer van het hoofdrioolstelsel. Daaronder vallen ook alle rioolgemalen, rioolpompen en de aansluitpunten.  

Klachten over stank en rioolverstopping in het gemeentelijk rioolstelsel of over verzakking van de weg door rioollekkage kunt u bij de gemeente melden

Als eigenaar van een woning of bouwwerk bent u verantwoordelijk voor het onderhoud van de aansluiting op het hoofdstelsel. Ook bent u verantwoordelijk voor schade of problemen aan de rioolvoorzieningen in uw woning of bouwwerk. U mag zelf geen werkzaamheden uitvoeren aan de aansluiting. 

Voor meer informatie over het riool kunt u kijken op de website van stichting RIONED.

Wanneer uw riool verstopt is, moet u contact zoeken met een rioolbedrijf dat bekend is met een opgeboeid rioolstelsel. Een opgeboeid rioolstelsel is een rioolstelsel waarbij een gedeelte van het riool vol met rioolwater is gezet. Het rioolwater houdt de onttrekking van het grondwater tegen. Voor iemand die niet bekend is met een opgeboeid rioolstelsel kan het lijken alsof het gemeentelijk riool verstopt is. 

Wanneer het rioolbedrijf ziet dat het gemeentelijk riool verstopt is, dan vraagt u het bedrijf om een bewijs. Het bewijs geeft u aan de gemeente, zodat u de kosten (terug)betaald krijgt. Via deze pagina kunt u een melding maken

Wanneer uw eigen riool verstopt zit, dan zijn de kosten voor uzelf.