Natuurstrook Steinse Groen

In natuur- en recreatiegebied het Steinse Groen is in 2020 een natuurstrook aangelegd. Deze natuurstrook is ieder jaar van 1 maart tot en met 15 juli afgesloten.

Een natuurstrook is een natuurlijke omgeving die in verbinding staan met andere natuurgebieden. Dieren kunnen daar in rust en veiligheid gebruik van maken.

De natuurstrook is ieder jaar tijdens het broedseizoen van 1 maart tot en met 15 juli afgesloten met een hek. Mensen en honden mogen hier dan niet komen. Afdeling handhaving van de gemeente controleert of mensen zich hieraan houden. Na 15 juli gaat het gebied weer open.  

Natuur- en recreatiegebied het Steinse groen verbindt de Reeuwijkse plassen met de Krimpenerwaard. Deze verbinding is erg belangrijk voor dieren die een groot aangesloten leefgebied nodig hebben om te jagen en zwerven, zoals de otter en de bever. Om ruimte te bieden aan deze dieren is het Steinse Groen in 2020 nog natuurlijker gemaakt met een natuurstrook aan de rand van het gebied. Deze strook biedt ook ruimte aan andere dieren en bijzondere planten om in te leven. Denk bijvoorbeeld aan schuwe dieren, zoals waterspitsmuis, ringslang, groene glazenmaker (libel) en de rugstreeppad. Zij hebben begroeide slootkanten nodig om zich te verstoppen. De natuurstrook is afgesloten om de dieren en vogels in een kwetsbare periode genoeg rust te geven.

De afsluiting betekent voor u dat u tussen 1 maart en 15 juli niet in de natuurstrook mag komen. Als u in het Steinse Groen wandelt, let er dan op dat ook uw hond of uw kinderen niet in het afgesloten gebied komen.

De natuurstrook ligt in het achterste deel van het Steinse Groen, dat direct aan de weilanden grenst. Om de hele strook ligt water. Buiten het broedseizoen is de natuurstrook bereikbaar via een brug.

Het kaartje laat zien waar de groenstrook zich bevindt.

De gemeente Gouda heeft de natuurstrook in opdracht van de provincie Zuid-Holland en de stuurgroep veenweiden Gouwe Wiericke aangelegd.