Monumentale bomen

De gemeente Gouda vindt het belangrijk dat bomen de kans krijgen om oud te worden. Bomen zijn namelijk belangrijk voor de stad en ons leven. Daarom kunnen bomen in Gouda een monumentale status krijgen.

Bekijk op de kaart waar alle monumentale bomen in Gouda staan. Er zijn particuliere en gemeentelijke monumentale bomen. Particuliere bomen zijn bomen die door hun eigenaar zijn aangemeld.

Een boom kan in Gouda een monumentale status krijgen als als deze minimaal 50 jaar oud is en nog waarschijnlijk nog minimaal 10 jaar zal leven.

De monumentale status heeft voordelen voor de eigenaar omdat de gemeente meebetaalt aan de kosten voor onderhoud tot maximaal 50%. Denk hierbij aan kosten om de boom te snoeien, maar ook kosten om te onderzoeken of de boom ziek is. Daarnaast geeft de gemeente eigenlijk geen kapvergunning om een monumentale boom te rooien of flink te snoeien. We geven alleen een kapvergunning als de boom een risico is, bijvoorbeeld door ziekte. Zo zorgen we ervoor dat iedereen nog lang van de boom kan genieten.

We vernieuwen de lijst met monumentale bomen iedere 5 jaar. De nieuwste lijst heeft het college in december 2020 vastgesteld.

U kunt een boom aanmelden door een mail te sturen naar gemeente@gouda.nl.