Aanmelding bijenveld

Het gaat niet goed met de wilde bij. De gemeente wil daarom meer bloemen in de stad voor de bijen. Dit willen we doen door een paar grasvelden blijvend te veranderen in velden vol bloemen, die goed zijn voor de bijen. Inwoners die een geschikt grasveld in de buurt hebben, kunnen dit grasveld via onderstaande knop aanmelden bij Gouda Zoemt om bijenveld te worden.

DigiD Logo

Log in met DigiD en uw persoonsgegevens zijn al ingevuld. Lees meer over DigiD.

Aanmelden

We starten met 5 velden als test. Misschien komen er later meer velden bij.

Uw grasveld is geschikt als:

  • het een openbaar grasveld is;
  • er niet wordt gespeeld op het grasveld;
  • het grasveld geen officiële hondenuitlaatplaats is;
  • het grasveldgoed bereikbaar is vanaf de openbare weg;
  • het veld vlak en minimaal 3 meter breed is.

Vraag aan iedereen die uitkijkt op het grasveld of ze het ook een goed idee vinden als het grasveld een bijenveld wordt. Daarna meldt u uw grasveld aan via bovenstaande knop.

U ontvangt binnen 3 weken na uw aanmelding een mail van ons waarin we u laten weten of het grasveld dat u aangemeld heeft, een bijenveld wordt.

We leggen alleen bijenvelden aan in het voorjaar en het najaar. Als je in de tussenliggende perioden een grasveld aanmeldt, kan het dus even duren voor het bijenveld wordt aangelegd.

Als we van het grasveld dat u heeft aangemeld, een bijenveld gaan maken, laten we u weten wanneer we precies starten met de werkzaamheden.
Het grasveld wordt dan eerst open gegraven. We verschralen de bodem. Dat betekent dat we de grond met flink wat zand vermengen. Daarna zaaien we een biologisch bloemenmengsel van inheemse bloemen. Dat zijn bloemen die hier in dit gebied voorkomen en die zich hier goed thuis voelen. Ook plaatsen we een Gouda Zoemt-paaltje bij het veld zodat het goed herkenbaar is.

In de 1e periode ontkiemen de zaden en komt het eerste groen boven de grond. De 1e bloemen bloeien waarschijnlijk pas een half jaar tot een jaar later. Vanaf dan staat het bijenveld elk jaar in bloei.

De gemeente zorgt voor het onderhoud van het bijenveld. Als het nodig is zaaien we opnieuw zaadjes. We maaien het veld 2 keer per jaar: 1 keer in juni en 1 keer in september. Op die manier krijgen de bloemen de kans om voor een 2e en soms zelfs 3e keer te bloeien. Als er redenen zijn om van het bijenveld weer een grasveld te maken, dan laten we u dit weten.

We zouden het ontzettend leuk vinden om voor en na foto’s te krijgen van de aanleg van het bijenveld, ook ontvangen we graag foto’s van het bloeiende bijenveld. U kunt de foto’s mailen naar gemeente@gouda.nl. Wanneer u (alleen of met uw buren) meedoet met de jaarlijkse Nationale Bijentelling in april, kunt u het jaar erna weer mee doen, en ziet u of er inderdaad meer bijen zijn rond uw veldje. Het is fijn als u op het veldje let. Wanneer u iets opvalt, vragen wij u dit te melden.