Gouda in cijfers

Cijfers over Gouda zijn nu gemakkelijk digitaal toegankelijk op de website ‘Gouda in cijfers’ (buurtmonitor). Er zijn onder andere gegevens beschikbaar over de Goudse bevolking, woningen, inkomen, bedrijven en leefbaarheid.

Ga hiervoor naar de website Gouda in cijfers‘. De onderwerpen die u zoekt kunt u eenvoudig aanklikken in een themaboom. Vervolgens kiest u op welk gebiedsniveau u de cijfers wilt zien en op welke manier ze gepresenteerd worden.