Goudse Veteranendag

In Gouda wonen zo’n 250 veteranen. Naast de Nederlandse Veteranendag is er sinds 2008 een Goudse Veteranendag om de Goudse veteranen te eren. De gemeente Gouda heeft in het Houtmansplantsoen een Witte Anjerperk aangelegd voor de veteranen.

Nederlandse veteranen zijn (oud-)militairen die ons land hebben gediend tijdens oorlogen, gewapende strijd en vredesmissies. Veteranen hebben gewerkt in gebieden waar geweld en angst op de loer liggen. De mannen en vrouwen hebben zich in moeilijke situaties ingezet voor onze vrijheid. Dat verdient respect.

Om de Nederlandse veteranen te eren, wordt er ieder jaar in Den Haag een landelijke Veteranendag gehouden. De Nederlandse Veteranendag vindt elk jaar rond 29 juni plaats. Op deze dag staat Nederland stil bij de inzet van de Nederlandse militairen in het verleden. 

Ieder jaar organiseert de Stichting Goudse Veteranendag een lokale veteranendag voor veteranen die in Gouda en omgeving wonen. De eerste Goudse Veteranendag vond plaats op 28 juni 2008 in het Houtmansplantsoen. Veteranen in Gouda en omgeving ontvangen een persoonlijke uitnodiging van de burgemeester. 

Meer informatie over de Goudse Veteranendag kunt u vinden op de website van de Stichting Goudse Veteranendag.  

Sinds 2005 staat de witte anjer symbool voor het werk van veteranen. Uit respect voor de Nederlandse veteranen heeft de gemeente Gouda een Witte Anjerperk aangelegd in het Houtmansplantsoen. De witte anjer bloeit in de maanden juni en juli.

Wilt u meedenken of op de hoogte blijven van activiteiten voor veteranen in Gouda? Dan kunt u een bericht sturen naar Richard Marchand via richmarchand2@gmail.com.