Terugbetaling subsidie toekomstige evenementen

Was u een evenement aan het organiseren en kon dit niet doorgaan door de coronamaatregelen? Kreeg u voor de organisatie van het evenement subsidie volgens de subsidieregeling Sterevenementen, Volksfeesten of Gouda op de Kaart? Dan hoeft u de subsidie niet helemaal terug te betalen.

Het deel waarvoor al kosten zijn gemaakt of contracten zijn aangegaan voordat de coronamaatregelen werden afgekondigd, hoeft niet te worden terugbetaald. Dit is door het college van burgemeester en wethouders besloten. De Stichting GoudApot heeft een soortgelijk beleid. Kijk voor meer informatie op website van stichting GoudApot.