Melding demonstratie

In Nederland mag iedereen een demonstratie of protestactie organiseren. Dit is een grondrecht. Als u in Gouda een demonstratie wilt houden, moet u dat minstens 48 uur van tevoren aan de gemeente laten weten. Het liefst ontvangen wij de melding zo vroeg mogelijk. Dan kan de gemeente op tijd bepalen of er maatregelen nodig zijn. Bijvoorbeeld voor het verkeer en de veiligheid.

DigiD Logo

Log in met DigiD en uw persoonsgegevens zijn al ingevuld. Lees meer over DigiD.

Melding maken
eHerkenning logo

Log in met eHerkenning en uw organisatiegegevens zijn al ingevuld. Lees meer over eHerkenning.

Melding maken

U meldt uw demonstratie via bovenstaande knoppen, met DigiD of eHerkenning.

In het meldingsformulier vragen wij naar de volgende gegevens:

 • de naam en het adres van degene die de demonstratie organiseert;
 • het doel van de bijeenkomst;
 • de datum van de bijeenkomst;
 • begin- en eindtijd van de bijeenkomst;
 • de route en de plaats van de demonstratie;
 • het aantal personen dat u verwacht;
 • (corona)maatregelen die u neemt om ervoor te zorgen dat de bijeenkomst goed verloopt;
 • voorwerpen (met de afmeting) die u gaat plaatsen bij de demonstratie. 

Wij kunnen uw demonstratie verbieden om de volgende redenen:

 • U hebt uw demonstratie te laat gemeld bij de gemeente.
 • U hebt de gemeente niet op tijd de gevraagde informatie gegeven.
 • Om te voorkomen dat het verkeer of de verkeersveiligheid in gevaar komt.
 • Om te voorkomen dat er relletjes ontstaan of dat er agressie ontstaat.
 • Om de gezondheid te beschermen.

Wij verbieden of beperken een demonstratie nooit vanwege de inhoud. 

Het melden van een demonstratie is gratis. 

U kunt ook een brief sturen naar de gemeente als u een melding wilt maken van een demonstratie. Zet in uw brief de volgende gegevens: 

 • de naam en het adres van degene die de demonstratie organiseert;
 • het doel van de bijeenkomst;
 • de datum van de bijeenkomst;
 • begin- en eindtijd van de bijeenkomst;
 • de route en de plaats van de demonstratie;
 • het aantal personen dat u verwacht;
 • (corona)maatregelen die u neemt om ervoor te zorgen dat de bijeenkomst goed verloopt;
 • voorwerpen (met de afmeting) die u gaat plaatsen bij de demonstratie. 

U vindt het adres van de gemeente op de contactpagina.