Vrijwilligersverzekering

In Gouda doen veel inwoners vrijwilligerswerk. Sommige inwoners zijn actief in clubs of sportverenigingen. Andere schenken koffie in het verzorgingstehuis, knappen speeltuinen op, zijn trainer bij een sportclub, bestuurslid of collectant. Dit is belangrijk werk dat niet alleen onbetaald is maar ook risico’s met zich meebrengt. De gemeente Gouda heeft de VNG Vrijwilligersverzekering afgesloten, om te zorgen dat alle Goudse vrijwilligers verzekerd zijn.

Als vrijwilliger bent u automatisch verzekerd. U of de organisatie waar u vrijwilligerswerk doet, hoeft hier niets voor te doen.

De vrijwilligersverzekering is een vangnet voor de risico’s die u als vrijwilliger kan lopen. Dit betekent dat de verzekering een secundaire (2e) dekking is. Heeft u als vrijwilliger schade? En is er een andere verzekering dan de vrijwilligersverzekering waar u deze schade kan melden? Dan gaat die andere verzekering voor. Het maakt daarbij niet uit wanneer die verzekering afgesloten is.

De verzekering is afgesloten bij Centraal Beheer.

De voorwaarden leest u op de website van Centraal Beheer.

Het gaat om een aansprakelijkheids-, eigendommen-, ongevallen- en rechtsbijstandsverzekering voor vrijwilligers. Daarnaast gaat het ook om een bestuurdersaansprakelijkheids- en rechtsbijstandsverzekering voor bestuursleden. De verzekeringen bieden een ruime dekking. Bekijk het verzekeringsoverzicht op de website van Centraal Beheer.

Bij de vrijwilligersverzekering is een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. Er gelden wel voorwaarden:

  • Het bestuur van de organisatie moet uit vrijwillige bestuursleden bestaan;
  • Het balanstotaal van de organisatie is niet meer dan € 500.000,-.

Voor alle voorwaarden kijkt u op de website van Centraal Beheer.

Als u schade heeft, vult u het schade aangifteformulier in. Het ingevulde formulier mailt u met bijlagen (als u die heeft) naar verzekeringen@gouda.nl. U kunt het ook opsturen naar:

Gemeente Gouda
afdeling CJA/Verzekeringen
Postbus 1086
2800 BB Gouda

Bel dan ‘Even Apeldoorn’. Dat kan op maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.30 uur. Het telefoonnummer is (055) 579 77 93.  Of stel uw vraag aan het Vrijwilligersinformatiepunt (VIP) van gemeente via telefoonnummer 14 0182 of e-mailadres vip@gouda.nl.

Meer informatie over de vrijwilligersverzekering leest u op de website van Centraal Beheer.