Vrijwilligers voor uw organisatie zoeken en ondersteunen

Goudse vrijwilligers zijn heel belangrijk voor Gouda. Zonder vrijwilligers zou de stad er heel anders uitzien. In Gouda doen veel inwoners vrijwilligerswerk. Sommige inwoners zijn actief in clubs of sportverenigingen. Andere schenken koffie in het verzorgingstehuis, knappen speeltuinen op, zijn trainer bij een sportclub, bestuurslid of collectant. Bent u op zoek naar vrijwilligers of wilt u weten hoe u uw vrijwilligers kunt ondersteunen? Op deze pagina leest u daar meer over. U kunt ook altijd contact opnemen met het Vrijwilligersinformatiepunt (VIP) van de gemeente via telefoonnummer 14 0182 of e-mailadres vip@gouda.nl.

Op Goudvoorelkaar kunt u zoeken naar vrijwilligers in uw buurt. U kunt ook een vacature voor vrijwilligers plaatsen. Daarnaast vindt u op Goudvoorelkaar cursussen en workshops. U kunt als organisatie ook een cursus aanbieden.

Uw vrijwilliger is gratis verzekerd door de gemeente Gouda. Lees meer over de vrijwilligersverzekering.

Als uw organisatie met vrijwilligers werkt, kunt u uw vrijwilligers een vergoeding geven. Dit is niet verplicht. U kunt een onkostenvergoeding of een forfaitaire vergoeding geven.

Onkostenvergoeding

Een onkostenvergoeding is een vergoeding voor de kosten die de vrijwilliger maakt voor het werk dat hij of zij uitvoert. Zolang u vrijwilligers alleen een vergoeding geeft voor de daadwerkelijk gemaakte kosten, hoeft uw organisatie dit niet op te geven aan de Belastingdienst. Dit betekent dat de vrijwilliger hier geen belasting over hoeft te betalen. Er is geen maximumbedrag. De gemaakte kosten moeten uw vrijwilligers wel kunnen bewijzen, bijvoorbeeld met bonnetjes. Meer informatie vindt u op de website van de Belastingdienst.

Forfaitaire vergoeding

De vergoeding kan ook altijd een vast bedrag zijn. Dat is een forfaitaire vergoeding. Zolang u vrijwilligers een vergoeding geeft die minder is dan de afgesproken maximumbedragen, hoeft uw organisatie dit niet op te geven aan de Belastingdienst. Dit betekent dat de vrijwilliger hier geen belasting over hoeft te betalen. De maximale bedragen vindt u op de website van de Belastingdienst.

Voor beide vergoedingen geldt dat de vrijwilliger het vrijwilligerswerk niet voor zijn of haar beroep mag doen. Is dat wel zo? Dan heeft de vrijwilliger geen recht op een onbelaste (belastingvrije) vergoeding.

Uit onderzoek blijkt dat het vragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan vrijwilligers goed is voor de veiligheid binnen een vrijwilligersorganisatie. Met deze verklaring laat de vrijwilliger zien dat hij/zij niet veroordeeld is voor ernstig strafbare feiten, zoals een zeden- of geweldsdelict. Met het aanvragen van Verklaringen Omtrent Gedrag laat u zien dat uw organisatie zich inzet voor veilig vrijwilligerswerk. In sommige gevallen kunnen vrijwilligers een gratis Verklaring Omtrent Gedrag krijgen.

Voor aanvragen kijkt u op de pagina Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Werkt uw organisatie met en voor minderjarigen en/of mensen met een verstandelijke beperking? Dan is de zorg voor een veilige omgeving belangrijk.

Vrijwilligers die een uitkering krijgen en vrijwilligerswerk willen doen, moeten met een paar dingen rekening houden. Heeft uw vrijwilliger een vraag over een uitkering gecombineerd met vrijwilligerswerk? Verwijs uw vrijwilliger dan door naar de organisatie waar hij of zij een uitkering van ontvangt. Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid of het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV).

Op tijden dat er alcohol wordt geschonken in een (sport)kantine moet er altijd een barvrijwilliger aanwezig zijn die de instructie verantwoord alcohol schenken heeft gevolgd. Dit is afgesproken in de Drank- en Horecawet.

Vrijwilligers die u op een bijzondere manier wilt belonen, kunt u voorstellen voor de vrijwilligerspenning van de gemeente Gouda.

Vrijwillige Inzet Goed Geregeld is een landelijke onderscheiding op het gebied van kwaliteit. Deze onderscheiding wordt gegeven aan vrijwilligersorganisaties en maatschappelijke instellingen die met hun vrijwilligersbeleid voldoen aan de kwaliteitseisen die de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) heeft opgesteld.

Wil uw organisatie in aanmerking komen voor deze onderscheiding? Neem dan eerst contact op met het VrijwilligersInformatiePunt van de gemeente via vip@gouda.nl.