Stempas kwijt of niet ontvangen (vervangende stempas)

Heeft u ten onrechte geen stempas ontvangen of bent u uw stempas kwijt? Vraag dan een nieuwe stempas aan bij de gemeente waar u op 1 februari 2021 woonde.

DigiD Logo

Log in met DigiD en uw persoonsgegevens zijn al ingevuld. Lees meer over DigiD.

Aanvragen

U kunt de vervangende stempas online aanvragen via bovenstaande knop. U kunt deze pas tot vrijdag 12 maart 2021, 17.00 uur aanvragen. Wij sturen uw vervangende stempas naar uw huisadres.

Als het niet lukt om de vervangende stempas online aan te vragen, kunt u dit ook schriftelijk of mondeling doen.

Schriftelijke aanvraag

Download het Verzoek vervangende stempas (pdf), vul het in en ondertekent het. Het ingevulde en ondertekende formulier stuurt u naar:

Gemeente Gouda/Verkiezingen
Postbus 1086
2800 BB Gouda

of per e-mail naar gemeente@gouda.nl.

Zorg ervoor dat de gemeente het formulier uiterlijk vrijdag 12 maart 2021 om 17.00 uur ontvangen heeft. Wij sturen uw kiezerspas naar uw huisadres.

Mondelinge aanvraag

U kunt tot uiterlijk vrijdag 12 maart 2021 om 17.00 uur mondeling een vervangende stempas aanvragen bij de balie in het Huis van de Stad. Vanwege het coronavirus is het maken van een afspraak verplicht. Bel om een afspraak te maken naar telefoonnummer 14 0182.

Neem een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee als u de vervangende stempas mondeling in het Huis van de Stad aan komt vragen. Wij printen de vervangende stempas en geven deze meteen aan u mee.