Stemmen tellen

Op de verkiezingsdag kunt u uw stem tot 21.00 uur uitbrengen bij een stembureau. Hierna sluit het stembureau en tellen de leden van elk stembureau (handmatig) de in dat stembureau uitgebrachte stemmen. U mag hierbij aanwezig zijn. De voorzitter van het stembureau zorgt dat het tellen van de stemmen goed verloopt.

Voor de verkiezingen bepalen gemeenten of ze de stemmen decentraal of centraal gaan tellen. In Gouda worden de stemmen centraal geteld.

Centraal tellen betekent dat na het sluiten van de stembureaus om 21.00 uur de stembureaus op lijstniveau (per partij) tellen hoeveel kiesgerechtigden (mensen die mogen stemmen) hebben gestemd. Dat doen zij door het aantal geldige stempassen, kiezerspassen en volmachtbewijzen te tellen. De resultaten worden opgeschreven in een verslag (proces-verbaal) en naar de gemeente gebracht. De volgende dag telt het gemeentelijk stembureau op een centrale plek alle stemmen op lijst- en kandidaatsniveau.

Decentraal tellen betekent dat na het sluiten van de stembureaus om 21.00 uur de stembureaus op lijst- en kandidaatsniveau tellen hoeveel kiesgerechtigden (mensen die mogen stemmen) hebben gestemd. Dat doen zij door het aantal geldige stempassen, kiezerspassen en volmachtbewijzen te tellen. De resultaten worden opgeschreven in een verslag (proces-verbaal). Het stembureau brengt het proces-verbaal naar de gemeente.