Stemmen met een beperking

Alle kiezers moeten gebruik kunnen maken van hun stemrecht. Alle stembureaus moeten daarom toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. Op deze pagina leest u wat er in Gouda is geregeld voor kiezers met een beperking.

Op maandag 13 maart kunt u tussen 13.00 en 17.00 uur komen proefstemmen in het Huis van de Stad. Hiermee brengt u dus nog niet officieel uw stem uit. De vrijwilligers hebben alle tijd om u te begeleiden en uw vragen te beantwoorden. Zo bent u beter voorbereid op het stemmen op woensdag 15 maart.

In het stemlokaal zijn er verschillende hulpmiddelen om u te helpen bij het stemmen: 

  • Er hangt een kandidatenlijst in grote letters.
  • Er is 1 stemhokje met een verlaagd schrijfblad.
  • Er ligt een loep met verlichting. 

In het stemlokaal mag een stembureaulid u uitleg geven over hoe u het stembiljet moet gebruiken. Het stembureaulid helpt u buiten het stemhokje. 

Kiezers met een lichamelijke beperking mogen voor hulp iemand meenemen in het stemhokje. U kunt zelf iemand meenemen om te helpen, of een stembureaulid om hulp vragen.