Stemmen in een andere gemeente (kiezerspas)

Bent u niet in Gouda op de verkiezingsdag en wilt u in een andere gemeente stemmen? Vraag dan een kiezerspas aan. Met een kiezerspas kunt u in heel Nederland stemmen. U kunt alleen met deze kiezerspas stemmen en u krijgt geen nieuwe pas als uw kiezerspas kwijt raakt. Neem de kiezerspas en uw identiteitsbewijs mee naar het stembureau als u gaat stemmen.

DigiD Logo
Log in met DigiD en uw persoonsgegevens zijn al ingevuld. Lees meer over DigiD.
Aanvragen

U kunt de kiezerspas online aanvragen via bovenstaande knop. U kunt de kiezerspas tot uiterlijk maandag 3 juni 2024 aanvragen. Wij sturen uw kiezerspas per post toe.

Als het niet lukt om de kiezerspas online aan te vragen, kunt u dit ook schriftelijk of mondeling doen.

Schriftelijke aanvraag

Download het aanvraagformulier kiezerspas (pdf), vul het formulier in en zet uw handtekening.

Stuur het formulier met een kopie van uw identiteitsbewijs naar:

Gemeente Gouda/Verkiezingen
Postbus 1086
2800 BB Gouda
of per e-mail naar gemeente@gouda.nl.

Zorg ervoor dat de gemeente het formulier uiterlijk maandag 3 juni 2024 ontvangen heeft. Wij sturen uw kiezerspas per post toe.

Mondelinge aanvraag

U kunt tot uiterlijk woensdag 5 juni 2024 om 12.00 uur een kiezerspas aanvragen bij de receptiebalie in het Huis van de Stad.

Neem een geldig identiteitsbewijs mee. Wij printen de kiezerspas en geven deze meteen aan u mee.