Stemmen in een andere gemeente (kiezerspas)

Bent u niet in Gouda op de verkiezingsdag en wilt u in een andere gemeente stemmen? Vraag dan een kiezerspas aan. Met een kiezerspas voor de Provinciale Staten kunt u stemmen in heel de provincie Zuid-Holland. Met een kiezerspas voor de waterschappen kunt u stemmen binnen de grenzen van uw waterschap. U kunt alleen met deze kiezerspas stemmen en u krijgt geen nieuwe pas als uw kiezerspas kwijt raakt. Neem de kiezerspas en uw identiteitsbewijs mee naar het stembureau als u gaat stemmen.

DigiD Logo
Log in met DigiD en uw persoonsgegevens zijn al ingevuld. Lees meer over DigiD.
Aanvragen

U kunt de kiezerspas online aanvragen via bovenstaande knop. U kunt deze pas tot uiterlijk vrijdag 10 maart 2023 online aanvragen. Wij sturen uw kiezerspas naar uw huisadres.

Als het niet lukt om de kiezerspas online aan te vragen, kunt u dit ook schriftelijk of mondeling doen.

Schriftelijke aanvraag

Download het aanvraagformulier kiezerspas (pdf), vul het in en onderteken het. Het ingevulde en ondertekende formulier stuurt u naar:

Gemeente Gouda/Verkiezingen
Postbus 1086
2800 BB Gouda

of per e-mail naar gemeente@gouda.nl.

Zorg ervoor dat de gemeente het formulier uiterlijk vrijdag 11 maart 2023 ontvangen heeft. Wij sturen uw kiezerspas naar uw huisadres.

Mondelinge aanvraag

U kunt tot uiterlijk dinsdag 14 maart 2023 om 12.00 uur een kiezerspas aanvragen bij de receptiebalie in het Huis van de Stad.

Neem een geldig identiteitsbewijs mee. Wij printen de kiezerspas en geven deze meteen aan u mee.