Stemmen in een andere gemeente (kiezerspas)

Bent u niet in Gouda op de verkiezingsdag en wilt u in een andere gemeente stemmen? Vraag dan een kiezerspas aan. Met een kiezerspas kunt u stemmen in heel Nederland. U kunt dan wel alleen met deze kiezerspas stemmen en u krijgt geen nieuwe pas als uw kiezerspas zoekraakt. Neem de kiezerspas en uw identiteitsbewijs mee naar het stembureau als u gaat stemmen.

DigiD Logo

Log in met DigiD en uw persoonsgegevens zijn al ingevuld. Lees meer over DigiD.

Aanvragen

U kunt de kiezerspas online aanvragen via bovenstaande knop. U kunt deze pas tot vrijdag 12 maart 2021, 17.00 uur aanvragen. Wij sturen uw kiezerspas naar uw huisadres.

Als het niet lukt om de kiezerspas online aan te vragen, kunt u dit ook schriftelijk of mondeling doen.

Schriftelijke aanvraag

Download het aanvraagformulier kiezerspas (pdf), vul het in en ondertekent het. Het ingevulde en ondertekende formulier stuurt u naar:

Gemeente Gouda/Verkiezingen
Postbus 1086
2800 BB Gouda

of per e-mail naar gemeente@gouda.nl.

Heeft u al een stempas in huis, stuur deze dan mee met het aanvraagformulier. Zorg ervoor dat de gemeente het formulier uiterlijk vrijdag 12 maart 2021 om 17.00 uur ontvangen heeft. Wij sturen uw kiezerspas naar uw huisadres.

Mondelinge aanvraag

U kunt tot uiterlijk vrijdag 12 maart 2021 om 17.00 uur mondeling een kiezerspas aanvragen bij de balie in het Huis van de Stad. Vanwege het coronavirus is het maken van een afspraak verplicht. Bel om een afspraak te maken naar telefoonnummer 14 0182.

Als u mondeling een kiezerspas aanvraagt, is het belangrijk dat u persoonlijk naar de gemeente komt en dat u deze aanvraagt bij de gemeente waar u op 1 februari 2021 staat ingeschreven. Neem uw stempas en een geldig legitimatiebewijs mee als u de kiezerspas mondeling in het Huis van de Stad aan komt vragen. Wij printen de kiezerspas en geven deze meteen aan u mee.