Iemand anders voor u laten stemmen (volmacht)

Kunt u niet stemmen omdat u bijvoorbeeld ziek of in het buitenland bent? Dan kunt u iemand machtigen. Dit betekent dat u iemand anders voor u laat stemmen. Dit kunt u digitaal regelen via onderstaande knop, via uw stempas of via het volmachtformulier. 

Volmachtformulier (pdf) downloaden

DigiD Logo
Log in met DigiD en uw persoonsgegevens zijn al ingevuld. Lees meer over DigiD.
Aanvragen

Met de schriftelijke volmacht kunt u iemand voor u laten stemmen die ook in de provincie Zuid-Holland en/of hetzelfde waterschap woont en ook een stempas heeft ontvangen voor deze verkiezing.

Via bovenstaande knop kunt u digitaal een volmacht aanvragen. U vult het volmachtformulier in en ondertekent het. De gemachtigde zet ook een handtekening op het volmachtformulier. Dit formulier upload u bij uw online aanvraag.

Zorg ervoor dat de gemeente uw aanvraag uiterlijk vrijdag 10 maart 2023 heeft ontvangen.

De gemachtigde ontvangt een volmachtbewijs waarmee hij of zij voor u kan stemmen. Om voor u te stemmen, neemt de gemachtigde alleen het volmachtbewijs mee naar het stembureau. Een kopie van uw identiteitsbewijs is niet nodig. De gemachtigde mag alleen voor u stemmen als hij of zij op dat moment ook zelf stemt.

Als een schriftelijke volmacht eenmaal gegeven is, kunt u deze niet meer intrekken.

Met de schriftelijke volmacht kunt u iemand voor u laten stemmen die ook in de provincie Zuid-Holland en/of hetzelfde waterschap woont en ook een stempas heeft ontvangen voor deze verkiezing.

Download hiervoor het volmachtformulier hierboven. U vult het volmachtformulier in en ondertekent het. De gemachtigde zet ook een handtekening op het volmachtformulier. 

Het ingevulde en ondertekende formulier stuurt u per post naar:

Gemeente Gouda/Verkiezingen
Postbus 1086
2800 BB Gouda

Of per e-mail naar gemeente@gouda.nl.

Zorg ervoor dat de gemeente het formulier uiterlijk vrijdag 10 maart 2023 heeft ontvangen.

U kunt het formulier ook persoonlijk afgeven bij de receptiebalie in het Huis van de Stad.

De gemachtigde ontvangt daarna een volmachtbewijs waarmee hij of zij voor u kan stemmen. Om voor u te stemmen, neemt de gemachtigde alleen het volmachtbewijs mee naar het stembureau. Een kopie van uw identiteitsbewijs is niet nodig. De gemachtigde mag alleen voor u stemmen als hij of zij op dat moment ook zelf stemt.

Als een schriftelijke volmacht eenmaal gegeven is, kunt u deze niet meer intrekken.

Via een onderhandse volmacht kunt u iemand machtigen die ook in Gouda woont en een stempas heeft ontvangen voor deze verkiezing. Als u iemand wil machtigen voor de waterschapsverkiezing moet de gemachtigde ook in hetzelfde waterschap wonen. 

Voor de onderhandse volmacht vult u de achterkant van uw stempas in. Doe dit samen met de persoon die u wilt machtigen. Dan weet u zeker dat u de door u gewenste persoon machtigt.

Het is belangrijk dat u en de gemachtigde allebei tekenen. U geeft de persoon die u machtigt, uw stempas en een kopie van uw identiteitsbewijs mee. De gemachtigde laat in het stembureau zijn eigen identiteitsbewijs en de kopie van uw identiteitsbewijs zien. De gemachtigde mag alleen voor u stemmen als hij of zij op dat moment ook zelf stemt.

Het geven van een onderhandse volmacht kan tot en met de dag van de verkiezingen (15 maart). 

Via uw stempas (onderhandse volmacht):

Voor de Provinciale Statenverkiezing kunt u iedereen machtigen die in Gouda woont en ook een stempas heeft ontvangen voor deze verkiezing.

Voor de waterschapsverkiezing kunt u iemand machtigen die in Gouda én in hetzelfde waterschap woont en ook een stempas heeft ontvangen voor deze verkiezing. De gemeente Gouda ligt in 2 waterschappen: waterschap Rijnland en waterschap Schieland en de Krimpenerwaard.

Schriftelijke volmacht: 

Voor de Provinciale Statenverkiezing kunt u iedereen machtigen die in de provincie Zuid-Holland woont en ook een stempas heeft ontvangen voor deze verkiezing.

Voor de waterschapsverkiezing kunt u iedereen machtigen die in hetzelfde waterschap woont en ook en stempas heeft ontvangen voor deze verkiezing. De gemeente Gouda ligt in 2 waterschappen: waterschap Rijnland en waterschap Schieland en de Krimpenerwaard.

  • Degene die u machtigt moet ook zelf mogen stemmen voor dezelfde verkiezing.
  • De gemachtigde mag alleen voor u stemmen als hij of zij op dat moment ook zelf stemt.

Maximaal 2 andere personen kunnen u machtigen om voor hen te stemmen. 

Nee. U mag geen kiezers benaderen met het verzoek om een volmacht te geven. Dit heet ronselen van volmachten en is strafbaar. Een kiezer mag alleen uit zichzelf iemand anders een volmacht geven.

Ja, stemmen per brief is bij de Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen niet mogelijk.