Iemand anders voor u laten stemmen (volmacht)

Kunt u niet stemmen omdat u bijvoorbeeld ziek of in het buitenland bent? Vraag dan iemand anders om voor u te stemmen. Dit heet machtigen. 

Dit kunt u digitaal regelen via onderstaande knop, via uw stempas of via het volmachtformulier.

DigiD Logo
Log in met DigiD en uw persoonsgegevens zijn al ingevuld. Lees meer over DigiD.
Aanvragen

Via bovenstaande knop kunt u digitaal een volmacht aanvragen. U vult het volmachtformulier in en ondertekent het. De gemachtigde zet ook een handtekening op het volmachtformulier. Dit formulier upload u bij uw online aanvraag.

Zorg ervoor dat de gemeente uw aanvraag uiterlijk maandag 3 juni 2024 heeft ontvangen.

De gemachtigde persoon (een andere kiezer) mag maximaal 2 volmachten aannemen. Hij kan de volmachtstem alleen tegelijkertijd met zijn eigen stem uitbrengen. De gemachtigde overhandigt het volmachtbewijs aan de stembureauleden, die vervolgens zijn identiteit en papieren controleert.

U kunt de volmacht niet meer intrekken of zelf gaan stemmen.

U kunt ook een machtigingsformulier gebruiken om een andere kiezer te machtigen om voor u te stemmen. Dit heet een schriftelijke volmacht.

Download het aanvraagformulier volmacht (pdf), vul het formulier in en zet uw handtekening. Het is belangrijk dat u en de gemachtigde het formulier invullen en allebei ondertekenen.

Stuur het formulier naar:

Gemeente Gouda/Verkiezingen
Postbus 1086
2800 BB Gouda

Of per e-mail naar gemeente@gouda.nl.

Zorg ervoor dat de gemeente het formulier uiterlijk maandag 3 juni 2024, heeft ontvangen.

U kunt het formulier ook persoonlijk afgeven bij de receptiebalie in het Huis van de Stad.

De gemachtigde ontvangt een volmachtbewijs en hoeft geen kopie van een identiteitsbewijs van u te laten zien bij het stemmen. De gemachtigde geeft het volmachtbewijs, zijn eigen stempas en identiteitsbewijs aan de stembureauleden.

Via uw stempas kunt u een andere kiezer voor u laten stemmen. De andere kiezer kan iedereen zijn die ook woont in Gouda én zelf ook stemt.

  • U vult de achterkant van uw stempas in, zet uw handtekening en geeft de stempas en een kopie uw identiteitsbewijs aan de andere kiezer;
  • De andere kiezer zet op de achterkant van de stempas ook een handtekening;
  • Het geven van de machtiging via de stempas kan tot en met de dag van de stemming zelf.

De gemachtigde persoon (andere kiezer) mag maximaal twee volmachten aannemen. De volmachtstem kan alleen tegelijkertijd met de eigen stem van de gemachtigde persoon uitgebracht worden. In het stembureau laat de gemachtigde persoon zijn eigen identiteitsbewijs en de kopie van uw identiteitsbewijs zien.

Met uw stempas mag u:

  • een andere kiezer voor u laten stemmen. De andere kiezer kan iedereen zijn die ook woont in Gouda én zelf ook gaat stemmen.

Met een schriftelijke volmacht mag u:

  • iemand voor u laten stemmen die niet in Gouda woont maar wel een stempas heeft gekregen voor deze verkiezing.
  • Degene die u machtigt moet ook zelf mogen stemmen voor dezelfde verkiezing.
  • De gemachtigde mag alleen voor u stemmen als hij of zij op dat moment ook zelf stemt.
  • U kunt de volmacht niet meer intrekken of zelf gaan stemmen

Maximaal 2 andere personen kunnen u machtigen om voor hen te stemmen. 

Nee. U mag geen kiezers vragen of u voor hen mag stemmen. Het is verboden om kiezers te vragen om hun stempas te ondertekenen en af te geven. Dit heet ronselen en is strafbaar. Een kiezer mag alleen zelf iemand vragen om voor hem te gaan stemmen.