Gemeentelijk stembureau

Bij elke verkiezing stelt de gemeente een gemeentelijk stembureau in. Hieronder vindt u meer informatie over het gemeentelijk stembureau (GSB).

Het gemeentelijk stembureau houdt zitting op 23 november om 9.00 uur in het Huis van de Stad, Burgemeester Jamesplein 1 te Gouda. De zitting is openbaar en door iedereen bij te wonen.

Tijdens de verkiezingen heeft elke gemeente een gemeentelijk stembureau (GSB). Het gemeentelijk stembureau stelt de uitkomst van de verkiezing op gemeenteniveau vast. Er is 1 voorzitter en tenminste 1 plaatsvervangend voorzitter. De leden worden benoemd door het college van Burgemeester en Wethouders. De benoeming loopt af als de nieuwe leden van de Tweede Kamer zijn toegelaten.

Het gemeentelijk stembureau kan geholpen worden door ondersteuners. Bijvoorbeeld om stemmen te tellen. Het college van B&W benoemt de ondersteuners. De benoeming verloopt als de leden van de Tweede Kamer zijn toegelaten. De ondersteuners voeren alleen taken uit onder verantwoordelijkheid van het gemeentelijk stembureau. Zij nemen zelf geen beslissingen. Zij mogen bijvoorbeeld niet beslissen of een stem geldig of ongeldig is.

Tijdens de zitting van het gemeentelijk stembureau tellen we de stemmen die op woensdag 22 november zijn uitgebracht, voeren we de stemmingen in OSV (Ondersteunende Software Verkiezingen) in, voeren we het controleprotocol uit en stellen we de uitkomst op gemeentelijk niveau vast.  Ook maakt het gemeentelijk stembureau de uitkomst van de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer bekend.

De zitting van het gemeentelijk stembureau begint op 23 november 2023 om 9.00 uur in het Huis van de Stad, Burgemeester Jamesplein 1 in Gouda.

Als het gemeentelijk stembureau op 23 november niet klaar is met de werkzaamheden dan schorsen zij de zitting. In dat geval is er ook een zitting op vrijdag 24 november 2023 om 9.00 uur in het Huis van de Stad, Burgemeester Jamesplein 1 in Gouda.