Gemeentelijk stembureau

Het gemeentelijk stembureau stelt de dag na de verkiezingen, in een openbare zitting het gemeentetotaal vast. Dit is op vrijdag 7 juni vanaf 8.30 uur in het gebouw van de Gereformeerde Gemeente Gouda, Nieuwe Gouwe O.Z. 2b. Nadat alle stemmen zijn geteld wordt de zitting gepauzeerd (geschorst). De openbare zitting gaat op maandag 10 juni om 10.00 uur verder in het Huis van de Stad. De zitting van het gemeentelijk stembureau en het tellen van de stemmen is openbaar.

Wat het gemeentelijk stembureau doet, kan verschillen. Dit hangt ervan af of er binnen de gemeente centraal of decentraal geteld wordt.

Centraal tellen

Centraal tellen betekent dat na het sluiten van de stembureaus om 21.00 uur de stembureaus op lijstniveau (per partij) tellen hoeveel kiesgerechtigden (mensen die mogen stemmen) hebben gestemd. Het gemeentelijk stembureau telt de volgende dag in een openbare bijeenkomst alle stemmen van alle stembureaus op lijst- en kandidaatsniveau.

De uitkomst van deze telling vergelijkt het gemeentelijk stembureau met de uitkomst van de telling op lijstniveau door de stembureaus. Als er verschillen zijn, onderzoekt het gemeentelijk stembureau die en geeft hiervoor een verklaring in het verslag (proces-verbaal). Het aantal toegelaten kiezers hoeft niet opnieuw geteld te worden door het gemeentelijk stembureau. Alleen als er een verschil is tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal stembiljetten waarvoor het stembureau geen verklaring heeft gegeven, telt het gemeentelijk stembureau het aantal toegelaten kiezers opnieuw. Blijft het verschil bestaan, dan geeft het gemeentelijk stembureau hiervoor een verklaring in het proces-verbaal. Nadat mogelijke fouten zijn hersteld, stelt het gemeentelijk stembureau in de openbare bijeenkomst de uitslag op gemeenteniveau vast.

Bij een verkiezing met meerdere kieskringen gaat de uitslag op papier en digitaal naar het hoofdstembureau. Bij een verkiezing met 1 kieskring gaat de uitslag op papier en digitaal naar het centraal stembureau. De burgemeester is hiervoor verantwoordelijk en zorgt voor de overdracht.

Aanwezigen kunnen tijdens de zitting eventuele bezwaren naar voren brengen. Het gemeentelijk stembureau neemt de bezwaren op in het proces-verbaal.

Decentraal tellen

Decentraal tellen betekent dat na het sluiten van de stembureaus om 21.00 uur de stembureaus op lijst- en kandidaatsniveau tellen hoeveel kiesgerechtigden (mensen die mogen stemmen) hebben gestemd. 

Het stembureau van de gemeente bekijkt dan de verslagen (processen-verbaal) van de stemlokalen tijdens een openbare bijeenkomst. Als er een verschil is tussen het aantal mensen dat mocht stemmen en het aantal stemmen in de stembus, zonder duidelijke reden, dan besluit het stembureau om de stemmen opnieuw te tellen. Dit gebeurt ook als er fouten zijn gemaakt bij het optellen van de stemmen in het verslag van een stemlokaal. Als er na het opnieuw tellen nog steeds fouten worden ontdekt, wordt dit opgeschreven in een verbeteringsdocument (corrigendum). Daarin staan alleen de aangepaste gegevens. Dit document wordt toegevoegd aan het verslag van het stemlokaal.

Nadat alle fouten zijn rechtgezet, maakt het gemeentelijk stembureau tijdens de openbare bijeenkomst de uitslag bekend op gemeentelijk niveau. Als er verschillende kieskringen zijn, wordt de uitslag op papier en digitaal doorgestuurd naar het hoofdstembureau. Als er maar 1 kieskring is, gaat de uitslag naar het centraal stembureau, zowel op papier als digitaal. De burgemeester is hiervoor verantwoordelijk en zorgt voor deze overdracht.

In Gouda worden de stemmen centraal geteld.

De processen-verbaal met de uitslagen van de stembureaus en het gemeentelijk stembureau komen op deze website te staan. Op die manier kan iedereen die dat wil de uitslagen van de stembureaus controleren met de gemeentelijke stemtotalen. Ook liggen na de zitting van het gemeentelijk stembureau de gemeentelijke stemtotalen en kopieën van de processen-verbaal (papieren verslagen) van de stembureaus ter inzage in het gemeentehuis.