Aanmelding stembureaulid of stemmenteller

Op verschillende locaties in Gouda kunnen inwoners op 22 november stemmen. Op 23 november vindt er een centrale telling plaats.

Voor beide dagen hebben wij voldoende aanmeldingen voor stembureauleden en tellers. Alle personen die zich aangemeld hebben, krijgen zo snel mogelijk meer informatie.

(Plaatsvervangend) Voorzitter: 
Als voorzitter van het stembureau bent u verantwoordelijk voor wat er in het stemlokaal gebeurt. Daarnaast heeft u de volgende taken: 

 • In de ochtend op de dag van de verkiezing, haalt u de materialen op in het Huis van de Stad en brengt deze na de telling weer terug samen met 1 van de stembureauleden.
 • U opent het stembureau en controleert of alle spullen goed staan (stemhokjes, stembussen, tafel en stoelen enzovoorts). 
 • U geeft leiding aan de leden van het stembureau en zorgt voor de verdeling van de werkzaamheden.  
 • U houdt toezicht na 21.00 uur bij het tellen van de stemmen. 
 • U zorgt samen met de leden voor het correct invullen van het proces-verbaal. 

Stembureaulid: 

 • U controleert de identiteit van de kiezer aan de hand van een identiteitsdocument. 
 • U neemt de stempas in ontvangst en controleert de echtheid. 
 • U controleert of het stempasnummer voorkomt in het register van ongeldige stempassen. 
 • U ziet erop toe dat de kiezer het stembiljet in de bus doet. 
 • U geeft hulp of uitleg aan kiezers die daarom vragen, zoals wegwijzen en helpen wanneer kiezers hulpbehoevend zijn.

Teller: 
De tellers op woensdagavond tellen de stembiljetten op partijniveau onder leiding van de voorzitter. Tellen gebeurt volgens de Craft-Leanmethode. 

 • De teller volgt de opdrachten van de voorzitter van het telteam op.
 • De teller telt per partij de stemmen en vult de telformulieren in. 

Teller: 
De tellers op donderdag tellen de stembiljetten op kandidaat niveau onder leiding van de telleider. Tellen gebeurt volgens de Craft-Leanmethode. 

 • • De teller volgt de opdrachten van de telleider op
 • De teller telt per partij de stemmen en vult de telformulieren in. 

Telleider:
Elke telstraat heeft een eigen telleider die instructies zal geven aan de tellers en het werk verdeelt onder de tellers.

22 november

Voor 22 november kunt u uw voorkeur aangeven voor een dagdeel of voor de hele dag.

Let op! Wanneer u zich aanmeldt voor de hele dag, bent u aanwezig op het stembureau van 6.45 uur tot na het tellen. 

Functies woensdag

Tijden

Hele dag

06.45 – einde telling

Dagdeel ochtend

06.45 – 14.00 + 20.45 – einde telling

Dagdeel middag

14.00 – einde telling

Tussendienst

17.00 – einde telling

Tellen

20.45 – einde telling

Voor alle functies geldt dat u bij de telling aanwezig bent en het proces-verbaal met de uitslag medeondertekent.

De voorzitter en 1 ander stembureaulid leveren de stemkoffer na het tellen in bij het Huis van de Stad. De overige leden blijven aanwezig in het stemlokaal totdat de stembussen en -materialen zijn opgehaald.  

23 november

Op 23 november beginnen de telleiders en tellers om 9.00 uur. Zij blijven tot het einde van de telling.

Er zijn een aantal eisen waar u aan moet voldoen om stembureaulid te worden:

 • Op de dag van de verkiezing bent u 18 jaar of ouder.
 • U kunt goed omgaan met stress, ook bent u behulpzaam en representatief.
 • U spreekt goed Nederlands
 • U staat niet op de kandidatenlijst van een politieke partij voor deze verkiezing.

Indien u op 23 november wilt helpen als telleider mag u op 22 november niet op een stembureau hebben gezeten. U kunt wel helpen als teller op 23 november.

Alle stembureauleden krijgen voordat hun werkzaamheden beginnen een digitale training. U leert over de werkzaamheden en situaties die u tijdens de verkiezingsdag tegen kunt komen. Het is verplicht om deze training met succes af te ronden.

(Plaats)vervangend voorzitters zullen ook een uitnodiging ontvangen voor een klassikale training.

Wanneer u wordt ingezet op de verkiezingsdag, ontvangt u hiervoor een vergoeding. De vergoeding is niet belastingvrij, maar wordt meegerekend bij de inkomstenbelasting.

Bij de vaststelling van de vergoedingen gaan we er van uit dat u zelf voor lunch en avondeten zorgt. Wij zorgen voor kleine snacks, koffie en thee op de locatie.

Vergoedingen 22 november

Functie

Hele dag

Halve dag

Voorzitter

€ 250,-

€ 150,-

Plaatsvervangend voorzitter

€ 220,-

€ 125,-

Stembureaulid

€ 200,-

€ 115,-

Tussendienst

€ 80,-

 

Teller avond

€ 35,-

 

Vergoedingen 23 november
De telleiders en tellers ontvangen een vergoeding van € 112,-.

U kunt zich niet meer aanmelden. Voor beide dagen hebben wij voldoende aanmeldingen. Alle personen die zich aangemeld hebben krijgen zo snel mogelijk meer informatie.

Na 18 september kijken we naar alle aanmeldingen en maken we een indeling over de verschillende stembureaus. Als we voldoende aanmeldingen hebben dan kan het zijn dat u bij deze verkiezing niet wordt ingedeeld. U bent dan wel aan ons systeem toegevoegd. U ontvangt dan weer een uitnodiging bij de volgende verkiezing.

Als u zich al eerder heeft aangemeld als vrijwilliger voor de verkiezingen of als u al eerder heeft meegeholpen, dan heeft u een e-mail ontvangen met informatie over hoe u zich kunt aanmelden. Heeft u deze niet ontvangen? Dan kunt u mailen naar gemeente@gouda.nl.

Als  u meer vragen heeft kunt u mailen naar gemeente@gouda.nl (Team Verkiezingen) of bellen naar 14 0182.