Aanmelding stembureaulid of stemmenteller

Op verschillende locaties in Gouda kunnen inwoners op donderdag 6 juni stemmen. Na het stemmen, als de stembureaus gesloten zijn om 21.00 uur, tellen de leden van elk stembureau de in dat stembureau uitgebrachte stemmen. De stemmen worden dan alleen op partijniveau geteld.

Op vrijdag 7 juni worden op een centrale plek de uitgebrachte stemmen van alle stembureaus op kandidaatniveau geteld.

Ga verder zonder in te loggen en vul uw gegevens in.
Aanmelden

(Plaatsvervangend) Voorzitter

Als voorzitter van het stembureau bent u verantwoordelijk voor wat er in het stemlokaal gebeurt. Daarnaast heeft u de volgende taken:   

 • In de ochtend op de dag van de verkiezing, haalt u de materialen op in het Huis van de Stad en u brengt deze na de telling samen met 1 van de stembureauleden weer terug. 
 • U opent het stembureau en controleert of alle spullen goed staan (stemhokjes, stembussen, tafel en stoelen etc.).   
 • U geeft leiding aan de stembureauleden en zorgt voor de verdeling van de   werkzaamheden.   
 • U houdt toezicht na 21.00 uur bij het tellen van de stemmen.   
 • U zorgt samen met de leden voor het correct invullen van het proces-verbaal.  

Stembureaulid

 • U controleert de identiteit van de kiezer aan de hand van een identiteitsdocument.   
 • U neemt de stempas in ontvangst en controleert de echtheid.   
 • U controleert of het stempasnummer voorkomt in het register van ongeldige stempassen.   
 • U ziet erop toe dat de kiezer het stembiljet in de bus doet.   
 • U geeft hulp of uitleg aan kiezers die daarom vragen. Denk hierbij aan wegwijzen en het ondersteunen van kiezers die hulpbehoevend zijn. 

Teller

De tellers op donderdagavond tellen de stembiljetten op partijniveau onder leiding van de voorzitter. Tellen gebeurt volgens de Craft-Leanmethode.   

 • De teller volgt de opdrachten van de voorzitter van het telteam op.   
 • De teller telt per partij de stemmen en vult de telformulieren in.   

Voor deze dag hebben wij 2 functies te vervullen:  

 • Telleider van 9.00 uur tot einde telling
 • Centraal teller van 9.00 uur tot einde telling

Telleider 

Elke telstraat heeft een eigen telleider die instructies zal geven aan de tellers en het werk verdeelt onder de tellers.

Teller

De tellers op vrijdag tellen de stembiljetten op kandidaat niveau onder leiding van de telleider. Tellen gebeurt volgens de Craft-Leanmethode.  De teller volgt de opdrachten van de telleider op en telt per partij de stemmen en vult de telformulieren in.   

Voor de functies op 6 juni kunt u aangeven of u een dagdeel zitting wilt nemen of liever de hele dag. 

Let op: wanneer u aangeeft een hele dag zitting te willen nemen, betekent dit dat u aanwezig bent op het stembureau vanaf 06.45 uur tot na het tellen in de avond op het stembureau.   

 • Hele dag van 06.45 tot einde telling
 • Dagdeel ochtend van 06.45 tot 14.00 uur + 20.45 uur tot einde telling
 • Dagdeel middag van 14.00 uur tot einde telling
 • Tussendienst van 17.00 uur tot einde telling
 • Tellen van 20.45 uur tot einde telling

* Voor alle functies geldt dat u bij de telling aanwezig bent en het proces-verbaal met de uitslag medeondertekent.   

** Voor alle stembureaus geldt: De voorzitter levert met tenminste één ander stembureaulid, de koffer met het proces verbaal (verzegeld) en het ROS (register ongeldige stempassen) in op het Huis van de Stad. De overige leden wachten in het stemlokaal totdat de stembussen en kratten met alle stembescheiden zijn opgehaald door de buitendienst.  

Er zijn een aantal eisen waar u aan moet voldoen om stembureaulid te worden:

 • Op de dag van de verkiezing bent u 18 jaar of ouder.
 • U kunt goed omgaan met stress, ook bent u behulpzaam en representatief.
 • U spreekt goed Nederlands
 • U staat niet op de kandidatenlijst van een politieke partij voor deze verkiezing.

Wanneer u wordt ingezet op de verkiezingsdag, ontvangt u hiervoor een vergoeding. De vergoeding is niet belastingvrij, maar wordt meegerekend bij de inkomstenbelasting.

Bij de vaststelling van de vergoedingen gaan we er van uit dat u zelf voor lunch en avondeten zorgt. Wij zorgen voor kleine snacks, koffie en thee op de locatie.

Functies 6 juni

Voorzitter
Halve dag € 150,-
Hele dag € 250,-

Plaatsvervangend voorzitter 
Halve dag € 125,-
Hele dag € 220,-

Stembureaulid  
Halve dag € 115,-
Hele dag € 200,-

Tussendienst
Hele dag € 80,-

Teller avond
Hele dag € 35,-

Functies 7 juni

Telleider 
Hele dag € 112,-

Centraal teller 
Hele dag € 112,-

U kunt zich via de knop bovenaan deze pagina aanmelden.

Als gemeente vinden we het belangrijk om de verkiezingen goed te laten verlopen. Het slagen voor de digitale training is dan ook een vereiste om ingezet te worden als stembureaulid.  

(Plaatsvervangend) voorzitters zullen tevens een uitnodiging ontvangen voor een klassikale training. De data voor deze klassikale trainingen zullen zijn: 

 • 27 mei in de avond 
 • 28 mei in de middag 
 • 30 mei in de middag 
 • 30 mei in de avond

Als u voorzitter of plaatsvervangend voorzitter bent, kunt u aangeven per mail welke dag of dagen u eventueel beschikbaar bent voor de training. 

Naast de bovengenoemde trainingen waarbij de focus ligt op uw taken overdag tijdens de stemming, worden nieuwe en onervaren voorzitters ook klassikaal getraind in het tellen van de stemmen met de VOX-telmethode.

De data/tijden voor deze klassikale training VOX-telmethode zijn:

 • 24 mei van 10.00 tot 12.00 uur
 • 24 mei van 13.00 tot 15.00 uur

Als u een nieuwe of onervaren voorzitter bent, kunt u aangeven per mail bij welke training (ochtend of middag) u aanwezig kunt zijn.

Als u meer vragen heeft kunt u mailen naar gemeente@gouda.nl (Team Verkiezingen) of bellen naar 14 0182.