Right to challenge

Right to challenge betekent ‘het recht om uit te dagen’. Het gaat erom dat inwoners kunnen aangeven dat ze bestaande taken of lokale voorzieningen willen overnemen van de gemeente als zij denken dat het anders, beter, slimmer en/of goedkoper kan.

Als u een challenge in wilt dienen is het belangrijk dat u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • De challenge gaat om een lokale voorziening of gemeentelijke taak, die er al is.
 • U bent verbonden aan (of: geworteld in) het gebied.
 • Uw plan heeft een maatschappelijke meerwaarde.
 • U laat zien dat u de prestatie kunt leveren.
 • U laat zien dat de betrokken bewoners uw plan steunen.
 • Uw plan brengt niemand schade toe.
 • U bent juridisch georganiseerd, bijvoorbeeld in een stichting of vereniging.
 • De kosten voor de uitvoering zijn het liefst lager, maar in ieder geval niet hoger dan de kosten op dit oment.
 • Taken die de overheid als enige mag uitvoeren, kunt u niet ‘challengen’ (denk aan wettelijke taken zoals paspoorten uitgeven, bevolkingsregistratie, handhaving en toezicht, vergunningen verlenen enzovoort).
 • U voert uw plan tijdens de hele periode, die afgesproken is, uit.
 • U bent een groep (georganiseerde) inwoners, zzp’er, maatschappelijk ondernemer of een samenwerkingsverband.
 • U bent geen regulier marktinitiatief. Deze marktpartijen doen al mee aan aanbesteding- en inkooptrajecten.

U kunt uw voorstel indienen als het aan bovenstaande voorwaarden voldoet door een mail te sturen naar gemeente@gouda.nl.

Als u een challenge heeft ingediend, volgen de onderstaande stappen:

 1. We bekijken of uw verzoek voldoet aan de voorwaarden.
 2. We organiseren een kennismakingsgesprek met u en verschillende betrokken ambtenaren.
 3. We leggen de challenge met een advies van de betrokken deelnemers neer bij de betrokken wethouder(s).
 4. Het college neemt een besluit over het wel of niet aangaan van de uitdaging.
 5. De gemaakte afspraken over onder andere het resultaat, het budget en de looptijd leggen we vast in een contract
 6. Een vast contactpersoon begeleidt de u tijdens het hele proces.

Voorbeelden van challenges uit andere gemeenten zijn:

 • onderhoud van openbaar groen;
 • dierenverzorging in stadsparken;
 • ontwerpen van een inrichtingsplan van een straat door bewoners die zelf ontwerpervaring hadden. Bewoners ontvangen hiervoor geld en regelen de inspraak;
 • uitleenpunt van scootmobiels in buurthuizen in plaats van individuele voorziening;
 • vervanging, beheer en onderhoud van speeltoestellen waarbij vrijwilligers het onderhoud doen. Hierdoor blijft meer geld over voor toestellen;
 • zelfbeheer van buurthuizen en een organisatie van dagbestedingsactiviteiten;
 • voorlichtingscampagnes over bijvoorbeeld zwerfafval.

Voor meer achtergrondinformatie en goede voorbeelden van Right to challenge kunt u kijken op de website van LSA bewoners en de website van Right to challenge.