Sportpenning

De gemeentelijke sportpenning geven we aan individuele sporters of teams die een bijzondere sportprestatie hebben geleverd. De sportpenning is een draagbare penning in de vorm van een medaille. Op de voorkant staat het wapen van Gouda, in een speciaal ontwerp. Hierbij zijn de sterren van het wapen van Gouda ‘in beweging’ afgebeeld. Op de achterkant van de medaille staat het jaartal gegraveerd waarin de sporter of het team de prestatie heeft geleverd. De penning is zilver. De Goudse sportpenning bestaat sinds 2007.

DigiD Logo

Log in met DigiD en uw persoonsgegevens zijn al ingevuld. Lees meer over DigiD.

Iemand voorstellen
eHerkenning logo

Log in met eHerkenning en uw organisatiegegevens zijn al ingevuld. Lees meer over eHerkenning.

Iemand voorstellen

Klik op Iemand voorstellen en vul uw gegevens in.

Iemand voorstellen

Iedereen mag een voorstel voor de sportpenning doen. Dit mag als privépersoon, maar ook als werkgever of bestuurder van een vereniging. Er is eigenlijk maar 1 regel: de kandidaat mag de sportpenning niet zelf aanvragen.

Iemand voorstellen voor de sportpenning is gratis.

De sportpenning geven we aan individuele sporters of teams als ze aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • woonachtig in Gouda, meer dan 10 jaar in Gouda woonachtig geweest of lid van een Goudse sportclub;
  • de sport waarin de prestatie is behaald is een sport waarvan de Nederlandse sportbond lid is van NOC*NSF;
  • winnaar van een gouden medaille op een Nederlands Kampioenschap (NK), Europees Kampioenschap (EK), Wereldkampioenschap (WK) of winnaar van een gouden, zilveren of bronzen medaille op de Olympische of Paralympische Spelen;
  • een prestatie op het hoogste niveau in de seniorencategorie of de oudste juniorencategorie (wanneer van toepassing: in het eigen leeftijds- of gewichtsonderdeel binnen deze categorieën).

Deze voorwaarden gelden ook voor sporters met een beperking. Sporters kunnen slechts 1 keer in hun carrière een sportpenning krijgen.

Het proces van de sportpenning bestaat uit 3 stappen:

  1. Voorstel opsturen (dit doet u zelf)
  2. Beoordelen voorstellen door jury
  3. Uitreiking

Stap 1 – Voorstel opsturen

De behandeling van een voorstel kost veel tijd. Daarom is het belangrijk om op tijd in actie te komen. U kunt een individuele sporter of sportteam aanmelden via bovenstaande knoppen. 

Stap 2 – Beoordelen voorstellen door jury

Een jury beoordeelt de voorstellen voor de sportpenning. De gemeente vraagt ook advies aan Sport•Gouda. De wethouder besluit uiteindelijk of we de sportpenning uitreiken. De gemeente informeert u daarna over het besluit.

Stap 3 – Uitreiking

De sportpenning wordt uitgereikt op een geschikt moment. Dit kan snel na de geleverde prestatie zijn, maar bijvoorbeeld ook tijdens een jubileum. U kunt zelf een voorstel doen voor het moment van uitreiken. Dit gaat altijd in overleg met de gemeente. De verantwoordelijke wethouder reikt de sportpenning uit.

Kent u zo’n fantastische sporter of sportploeg die voldoet aan alle voorwaarden? Laat het ons dan weten via de knoppen bovenaan deze pagina. In het voorstel komen naast algemene persoonsgegevens ook de gegevens over de bijzondere prestaties aan de orde.