Jeugdlintje - Goudse ster

De gemeente Gouda is trots op jonge inwoners die zich inzetten voor anderen of voor de stad. Zij zijn een voorbeeld en mogen best eens beloond worden. Daarom zijn de jeugdlintjes bedacht. De jeugdlintjes zijn een aanmoediging om met het goede werk door te gaan. De jeugdlintjes worden ook wel Goudse Sterren genoemd.

De winnaar van het jeugdlintje ontvangt een trofee. De trofee bestaat uit een liggende ster waar 1 van de 6 sterren uit het wapen van Gouda bovenop is geplaatst. Deze ster staat symbool voor de jongere die door zijn of haar inzet de trofee verdient.

Iedereen mag een voorstel voor een jeugdlintje doen. Dit mag als privépersoon, maar ook als werkgever of bestuurder van een vereniging. Er is eigenlijk maar 1 regel: de kandidaat mag het jeugdlintje niet zelf aanvragen.

Iemand voorstellen voor een jeugdlintje is gratis.

U mag kinderen tot en met 12 jaar en jongeren van 13 tot en met 23 jaar voorstellen voor een jeugdlintje. Zij moeten in Gouda wonen en zich op een positieve manier inzetten voor anderen of voor de stad. Het kan ook zijn dat zij iets heel bijzonders hebben gedaan.

Om iemand voor te stellen voor een jeugdlintje is voldoende informatie nodig. Deze informatie vult u in op het voorstelformulier. In het voorstelformulier komen naast algemene persoonsgegevens ook de gegevens over de bijzondere inzet van de kandidaat aan de orde. De motivering is het belangrijkste onderdeel van het voorstel. Hierin beschrijft u waarom de inzet van het kind of de jongere zo bijzonder is.

Zorg ervoor dat de gemeente het volledig ingevulde voorstelformulier voor 1 oktober heeft ontvangen. U kunt het formulier e-mailen naar jeugdlintje@gouda.nl of per post opsturen naar:

Gemeente Gouda
t.a.v. de burgemeester van Gouda
Postbus 1086
2800 BB Gouda

Zet op de envelop de vermelding ‘vertrouwelijk’.

Wilt u een groep kinderen of jongeren voorstellen voor een jeugdlintje? Dan moet u voor elk(e) kind of jongere apart een voorstelformulier invullen. We beoordelen voorstellen op de bijzondere activiteiten van het individuele kind of de jongere. U mag natuurlijk bij alle formulieren dezelfde tekst gebruiken voor de activiteiten. Maar bij de vragen ‘bijzondere verdiensten’ en ‘wat heeft mijn kandidaat gedaan?’ vragen we u de bijzonderheden van het specifieke kind of de jongere in te vullen (zie vraag 5 en 6 op het formulier). Omdat er jaarlijks maximaal 10 jeugdlintjes worden uitgereikt raden we niet aan om een grote groep aan te melden.

Het proces van het jeugdlintje bestaat uit 4 stappen:

  1. Voorstel opsturen (dit doet u zelf)
  2. Jurybesluit
  3. Collegebesluit
  4. Uitreiking

Stap 1 – Voorstel opsturen

De behandeling van een voorstel kost veel tijd. Daarom is het belangrijk om op tijd in actie te komen. U kunt een iemand voorstellen voor een jeugdlintje via het voorstelformulier. Zorg ervoor dat de gemeente uw voorstel voor 1 oktober heeft ontvangen.

Stap 2 en 3 – Jury- en collegebesluit

Een jury beoordeelt de voorstellen voor het jeugdlintje. Deze jury maakt een keuze en geeft dan een advies aan het college van burgemeester en wethouders. Het college neemt de keuze van de jury meestal over. De gemeente informeert u daarna over het besluit.

Stap 4 – Uitreiking

Het jeugdlintje, De Goudse Ster, wordt 1 keer per jaar uitgereikt op of rond de Dag van de Rechten van het Kind. De Dag van de Rechten van het Kind is 20 november.

De jury bestaat uit maximaal 5 personen die bekend zijn met de doelgroep. De leden worden gekozen uit inwoners of medewerkers van Goudse organisaties of instellingen.

De jury bestaat uit:

  • Voorzitter Marion Suijker (ereburger van Gouda en in het verleden wethouder)
  • Aafke van Leeuwen (drievoudig wereldkampioen Jiu Jitsu Fighting)
  • Anita Ootjers (community builder Gouda Bruist)
  • John Tak (docent Antoniuscollege Gouda)
  • Willem van den Broek (directeur Cultuurhuis Garenspinnerij)

Sinds 2009 reikt de burgemeester jaarlijks maximaal 10 jeugdlintjes uit.

Op 27 november reikte burgemeester Pieter Verhoeve in het historische Goudse Stadhuys, een jeugdlintje, De Goudse Ster, uit. De Goudse Ster ging naar Anne-Rieke van Kempen, Esmay Oosterwijk, Didier Klip, Floortje Bregman, Noortje Otten, Christie Meijer, Yente Schols, Kiene de Witt Wijnen, Odelia, Boaz en Else van der Most.

Anne-Rieke van Kempen ontving het jeugdlintje, omdat zij op 15-jarige leeftijd is begonnen als vrijwilliger bij de zwemvereniging met het watervrij maken van kinderen. Inmiddels heeft zij alle benodigde diploma’s, zoals lesgever en Examinator Nationale Zwemdiploma’s gehaald. Daarnaast is zij actief bij de Goudse Reddingsbrigade en was ze afgelopen zomer lifeguard.

Esmay Oosterwijk ontving het jeugdlintje, omdat zij symbool is voor alle jeugdleden van de zwemvereniging. Het gaat om de jeugdleden die wekelijks helpen bij het geven van zwemles of training, met name aan de Goudse jeugd. Na het halen van diploma’s is Esmay als 10-jarige begonnen met helpen bij het watervrij maken van nieuwe jeugdleden. Na het volgen van interne cursussen is zij gegroeid in haar taak en geeft ze op dit moment zelfstandig les. Daarnaast is zij verder gegaan bij het synchroonzwemmen en stelt haar kennis en kunde beschikbaar als trainer bij de jongere kinderen.

Didier Klip ontving het jeugdlintje, omdat hij vanaf zijn 6e voetbalt bij ONA en zich daarnaast inzet als vrijwilliger bij de vereniging. Hij begeleidt jonge leden en is actief bij evenementen en andere activiteiten. Als jonge voetballer is Didier opgeklommen tot selectiespeler en een groot voorbeeld voor anderen. Hij geeft trainingen aan jeugdige voetballers en begeleidt een jeugdteam op zaterdag. Ook heeft hij een clinic verzorgd voor jeugdige leden en andere kinderen. Tijden het Jubileumjaar heeft hij veel hulp verleend.

Floortje Bregman, Noortje Otten, Christie Meijer, Yente Schols en Kiene de Witt Wijnen ontvingen het jeugdlintje, omdat de vriendinnen zelfstandig en gezamenlijk ‘de coronahelpers’ hebben opgezet toen de maatregelen rondom het covid-19 ingesteld werden. De coronahelpers hebben zich aangesloten bij Samen voor Goud en zijn boodschappen gaan doen voor mensen die zelf niet in staat waren om naar de supermarkt te gaan.

Odelia, Boaz en Else van der Most ontvingen het jeugdlintje, omdat zij de (be)Zorgbus tijdens de eerste lockdown hebben bedacht. Met deze Zorgbus bezorgden ze tekeningen en brieven aan mensen die zorg nodig hadden. Ze bedachten om alle knutsels van kinderen in Gouda te verzamelen en eerlijk te verdelen. Boaz zorgde ervoor dat de website up-to-date bleef en dat foto’s op sociale media werden geplaatst. In samenwerking met Stichting Present Gouda heeft de Zorgbus alle knutsels bezorgd bij ouderen, mensen met een beperkingen of psychische aandoening en vooral op plekken waar niet veel aandacht naar toeging.