Vrijwilligerspenning

Vrijwilligers spelen een belangrijke rol in de samenleving. Zonder vrijwilligers vinden veel activiteiten  niet plaats of zijn deze te duur. De gemeente is dan ook blij dat er in Gouda zoveel mensen zijn die zich vrijwillig inzetten voor de stad. Vaak zetten vrijwilligers zich jaren achter elkaar in. Deze mensen kunt u voorstellen voor de vrijwilligerspenning van de gemeente Gouda.

De vrijwilligerspenning is een legpenning. Het kan niet opgespeld worden. De penning heeft aan de voorkant het wapen van de gemeente met een kroon, schildhouders, doornenkrans en wapenspreuk. Naast de penning ontvangt de vrijwilliger ook een oorkonde.

De vrijwilligerspenning van de gemeente Gouda wordt sinds 1995 uitgereikt.

Iedereen mag een voorstel voor de vrijwilligerspenning doen. Dit mag als privépersoon, maar ook als werkgever of bestuurder van een vereniging. Er is eigenlijk maar 1 regel: de kandidaat mag de vrijwilligerspenning niet zelf aanvragen.

Iemand voorstellen voor de vrijwilligerspenning is gratis.

Iedereen die zich langere tijd (minimaal 10 jaar) en op bijzondere wijze vrijwillig inzet voor de Goudse samenleving kunt u voorstellen voor de vrijwilligerspenning.

Om iemand voor te stellen voor de vrijwilligerspenning is voldoende informatie nodig. Deze informatie vult u in op het voorstelformulier. In het voorstelformulier komen naast algemene persoonsgegevens ook de gegevens over de activiteiten van de vrijwilliger aan de orde. De motivering is het belangrijkste onderdeel van het voorstel. Hierin beschrijft u waarom de activiteiten zo bijzonder zijn voor de stad.

Het volledig ingevulde voorstelformulier kunt u e-mailen naar vip@gouda.nl of per post opsturen naar:

Gemeente Gouda
t.a.v. de burgemeester van Gouda
Postbus 1086
2800 BB Gouda

Zet op de envelop de vermelding ‘vertrouwelijk’.

Het proces van de vrijwilligerspenning bestaat uit 4 stappen:

  1. Voorstel opsturen (dit doet u zelf)
  2. Ambtelijk advies van het VrijwilligersInformatiePunt (VIP)
  3. Collegebesluit
  4. Uitreiking

Stap 1 – Voorstel opsturen

De behandeling van een voorstel kost veel tijd. Daarom is het belangrijk om op tijd in actie te komen. U moet het voorstel minstens 2 maanden voor de datum van uitreiking opsturen. U kunt iemand voorstellen voor de vrijwilligerspenning via het voorstelformulier.

Stap 2 en 3 – Ambtelijk advies en collegebesluit

De ambtenaar van het VrijwilligersInformatiePunt (VIP) geeft een advies over de vrijwilligerspenning aan het college van burgemeester en wethouders. Als het college positief beslist, krijgt de vrijwilliger de penning. De gemeente informeert u daarna over het besluit.

Stap 4 – Uitreiking

De vrijwilligerspenning wordt uitgereikt tijdens een bijzonder moment. Dit kan bijvoorbeeld bij een jubileum of afscheid zijn. U kunt zelf een voorstel doen voor het moment van uitreiken. Dit gaat altijd in overleg met de gemeente. Meestal reikt de verantwoordelijke wethouder de vrijwilligerspenning uit.