Groen moet je doen

Ziet u liever kleurig en fleurig groen in plaats van het standaard gemeenteplantsoen? En wilt u samen met uw buren de handen uit de mouwen steken? Dan kan! In Gouda is er de Groen-moet-je-doen-regeling. Een regeling die uw groene initiatief ondersteunt. Want groene buurtinitiatieven brengen sfeer en betrokkenheid in de buurt, en zijn goed voor dieren als vlinders en vogels. En een groene stad is goed voor ons allemaal.

DigiD Logo

Log in met DigiD en uw persoonsgegevens zijn al ingevuld. Lees meer over DigiD.

Aanvragen
eHerkenning logo

Log in met eHerkenning en uw organisatiegegevens zijn al ingevuld. Lees meer over eHerkenning.

Aanvragen

Het stukje groen blijft openbaar gebied. Maar u mag samen met uw buurtgenoten beslissen over hoe het gebied wordt ingericht en welke bloemen en planten u daarvoor gebruikt. U kunt zelfs een moestuin aanleggen.

Om u een idee te geven noemen we hieronder de initiatieven die het meest voorkomen binnen Groen moet je doen:

  • Boomspiegels (het stukje grond direct rondom de boom) opnieuw inrichten en onderhouden met bijvoorbeeld bloemen, planten of lage struikjes.
  • Bestaande groenvakken opnieuw inrichten en onderhouden met afwisselend en fleurig plantmateriaal.
  • Bestaande groenvakken aanpassen naar een gezamenlijke buurtmoestuin.

U moet het initiatief eerst voorleggen aan de gemeente. Iedere wijk is anders, dus wordt er per locatie gekeken wat wel en wat niet kan. Zo moet de gemeente nog wel het onderhoud rondom uw initiatief goed kunnen uitvoeren. En het onderhoud aan bomen blijft bijvoorbeeld om veiligheidsredenen altijd een verantwoordelijkheid van de gemeente. Ook groen dat onderdeel is van de ecologische zone is uitgesloten van Groen moet je doen. Dit zijn bijvoorbeeld de bloemrijke bermen langs de hoofdwegen. 

Wilt u een moestuin aanleggen met buurtgenoten? Dan laten we eerst onderzoeken of de grond milieutechnisch geschikt is als moestuin. 

  • Zorg voor steun voor uw idee én voor enthousiaste medetuiniers in uw buurt. Het is niet de bedoeling dat mensen privé(moes)tuinen in het openbaar groen aanleggen. 
  • Neem daarna contact op met de gemeente om over uw initiatief te vertellen en afspraken te maken over de uitvoering. Dien uw aanvraag in via bovenstaande knop. We maken een overeenkomst (met tekening) zodat iedereen weet wie wat doet.
  • Na ondertekening van de overeenkomst ontvangt u 1 keer een bedrag van € 15,- per vierkante meter, met een maximum van € 600,- per initiatief. Let op: u moet dat bedrag gebruiken voor de aanschaf van plantmateriaal, grond, meststof en dergelijke. Legt de gemeente een nieuw plantvak aan voor Grijs wordt Groen? Dan is er een hoger bedrag beschikbaar. 
  • Bij het groen dat u in beheer neemt, plaatsen we een paaltje met het Groen Moet Je Doen-logo. Aannemers in het openbaar gebied herkennen het stuk groen dan als buurttuin en laten het met rust.

Beginnen uw groene vingers al te kriebelen? Dien dan uw Groen-moet-je-doen-aanvraag in via bovenstaande knoppen. Geef daarbij aan wat u (liefst samen met uw buren) van plan bent. Samen bekijken we de mogelijkheden en onder welke voorwaarden u aan de slag kunt met Groen moet je doen.

De website Buurtgroen Gouda is het kennis- en netwerkplatform voor groene (buurt)initiatieven. Op de website van Maak Gouda Duurzaam vindt u ook volop groene inspiratie en een agenda van alle groenactiviteiten, zoals cursussen. Verder heeft IVN Natuureducatie veel ervaring op het gebied van groeninitiatieven door bewoners.