Participatieverklaring als onderdeel van de inburgering

U bent nieuw in Nederland en bezig met de inburgering. Een verplicht onderdeel hiervan is de Participatieverklaring. Hiervoor moet u een cursus doen.

Met de Participatieverklaring laat u zien dat u weet wat de Nederlandse waarden en normen zijn. En dat u bij de Nederlandse samenleving wilt horen.

U krijgt van DUO een brief. Daarin staat dat u een cursus moet doen in de gemeente waar u woont. Als u zich in Gouda heeft ingeschreven, krijgt u een uitnodiging voor de cursus van Vluchtelingenwerk Gouda. Ook als u geen vluchteling bent. Na afloop van de cursus ondertekent u de Participatieverklaring. De gemeente Gouda geeft dit door aan DUO, zodat de Participatieverklaring ook meetelt voor uw inburgering.

In een cursus leert u over de Nederlandse rechtstaat en democratie en de waarden en normen die daarbij horen. De cursus duurt 1 dag.

U leert bijvoorbeeld:

  • Iedereen in Nederland is gelijk.
  • Iedereen mag zijn eigen partner kiezen.
  • Iedereen mag zelf kiezen wat hij gelooft.
  • Iedereen mag naar school.
  • Iedereen mag zeggen wat hij vindt. Maar je mag een ander niet discrimineren.
    We zorgen voor onszelf. Maar ook voor elkaar. De overheid helpt mensen die hulp nodig hebben.

Op dit moment zijn de data nog niet bekend, maar u krijgt hierover bericht van Vluchtelingenwerk Gouda.

De kosten voor de cursus en de Participatieverklaring zijn € 150,-. De gemeente Gouda stuurt u een rekening. Of u betaalt via uw DUO-lening.

Door corona zijn de cursussen voorlopig uitgesteld. Op dit moment kijkt Vluchtelingenwerk Gouda of het mogelijk is de cursus digitaal te geven. U krijgt hier informatie over van Vluchtelingenwerk.

Stuur een e-mail naar gemeente@gouda.nl of bel de gemeente via telefoonnummer 14 0182.