Huisvesting bijzondere doelgroep

Werkt u bij een regionale hulpverlenersinstantie en valt uw cliënt binnen een bijzondere doelgroep? En heeft uw cliënt woonruimte nodig? Dan kunt u uw cliënt aanmelden voor woningbemiddeling in de regio Midden-Holland. Bij het aanmelden van een kandidaat geldt een aantal deelnamevoorwaarden. Deze voorwaarden gaan over de doelgroepen en over wat er nodig is om een aanvraag in te dienen. Ook beschrijven ze de werkwijze van bemiddeling en huisvesting.

eHerkenning logo

Log in met eHerkenning en uw organisatiegegevens zijn al ingevuld. Lees meer over eHerkenning.

Aanvragen

Woningzoekenden uit de volgende bijzondere doelgroepen kunt u aanmelden voor bemiddeling naar een woning in de regio Midden-Holland:

  • Cliënten die (moeten) uitstromen uit opvanginstellingen voor beschermd wonen, maatschappelijk opvang of tijdelijk verblijf;
  • Mensen die uit de gevangenis komen en geen woning hebben waarnaar zij kunnen terugkeren;
  • Een bepaalde groep dak- en thuislozen die door hulpverleners wordt begeleid en waarvan de begeleiding aangeeft dat ze toe zijn aan een eigen woning.

De vijf gemeenten in de regio Midden-Holland (Bodegraven-Reeuwijk, Krimpenerwaard, Gouda, Waddinxveen en Zuidplas) stellen elk jaar een aantal sociale huurwoningen beschikbaar voor het zelfstandig huisvesten van deze bijzondere doelgroep. De begeleidende instantie kan een cliënt aanmelden.

De organisatie die een cliënt aanmeldt moet eHerkenning met betrouwbaarheidsniveau 2+ hebben. Het aanvraagformulier wordt online ingediend en verstuurd.

Er gelden deelnamevoorwaarden. Door aanmelding van een kandidaat gaat u akkoord met de voorwaarden.

Na goedkeuring van de aanvraag wordt de woningzoekende op een wachtlijst geplaatst en zoeken de woningcorporaties in de regio naar een geschikte woning. Uitgangspunt is spreiding over de regio.