Adresonderzoek

Staan op uw adres personen ingeschreven die daar niet meer wonen of krijgt u post van oude bewoners? Heeft iemand een briefadres op uw adres en kunt u die persoon niet meer bereiken? Dan kunt u de gemeente vragen een adresonderzoek te starten. Wij zoeken uit waar deze personen nu wonen en we vragen hun het nieuwe adres door te geven.

DigiD Logo

Log in met DigiD en uw persoonsgegevens zijn al ingevuld. Lees meer over DigiD.

Aanvragen
eHerkenning logo

Log in met eHerkenning en uw organisatiegegevens zijn al ingevuld. Lees meer over eHerkenning.

Aanvragen

De eigenaar, huurder of bewoner van de woning in Gouda kan een adresonderzoek aanvragen. Ook een (gerechts)deurwaarder kan een adresonderzoek aanvragen.

  • Kopie van het legitimatiebewijs van de aanvrager van het onderzoek.
  • Als de aanvrager niet de bewoner is: een bewijs van eigenaarschap van de woning.
  • Zoveel mogelijk bekende gegevens over de vertrokken persoon of personen: de naam, het nieuwe adres en eventueel de contactgegevens, zoals een telefoonnummer of e-mailadres.

Het aanvragen en intrekken van een adresonderzoek is gratis.

De gemeente probeert om een onderzoek binnen 10 tot 12 weken af te handelen. Er zijn verschillende dingen die hier invloed op hebben. Hoe het adresonderzoek gaat, hangt af van de informatie die er is. Soms heeft de gemeente meer tijd nodig dan 12 weken.

Ja, dat kan. U kunt eerst zelf controleren hoeveel personen er ingeschreven staan op uw adres. U kunt dit controleren via MijnOverheid (inloggen met DigiD). Als u bent ingelogd in MijnOverheid gaat u onder ‘Identiteit’ naar uw persoonsgegevens. Dan ziet u bij uw adresgegevens het aantal bewoners staan.

Als u er nog steeds niet helemaal zeker van bent, kunt u een adresonderzoek aanvragen. Wanneer de persoon waar het om gaat niet op uw adres staat ingeschreven, dan krijgt u van ons bericht dat we het onderzoek om die reden niet verder uitvoeren. Staat er nog wel iemand anders op uw adres ingeschreven, dan start de gemeente een adresonderzoek.

U kunt de gemeente vragen een adresonderzoek te starten. Wij zoeken uit waar deze persoon nu woont en we vragen de persoon het nieuwe adres door te geven. 

Stuur deze brief retour met vermelding: “Woont niet meer op dit adres” en eventueel het nieuwe adres van deze persoon.

Het stoppen van een adresonderzoek kunt u doen aan de balie of per post. Meld hierbij het zaaknummer van het adresonderzoek. In beide gevallen moet u een kopie van uw legitimatiebewijs en een schriftelijke verklaring inleveren waarom u het onderzoek wilt stoppen.

Aan de balie

Maak een afspraak via telefoonnummer 14 0182 en neem alle gevraagde stukken mee naar de afspraak.

Per post

Stuur alle gevraagde stukken per post naar:

Gemeente Gouda
t.a.v. adresonderzoek
Postbus 1086
2800 BB Gouda

Bij de vraag ‘Wat heb ik nodig bij de aanvraag’ staat welke stukken u moet aanleveren.

Aan de balie

Als het niet lukt om online een adresonderzoek aan te vragen, dan kunt u dit ook in het Huis van de Stad aanvragen. Maak hiervoor een afspraak.

Per post

Stuur alle gevraagde stukken per post naar:

Gemeente Gouda
t.a.v. adresonderzoek
Postbus 1086
2800 BB Gouda

Bij de vraag ‘Wat heb ik nodig bij de aanvraag’ staat welke stukken u moet aanleveren.